👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS

تحقیق سیستم های کنترل گسترده DCS

بررسی سیستم های کنترل گسترده DCS

فهرست

فصل اول:

1- معرفی سیستم PROCONT ROL P

1-1- سیستم عیب یابی

2-1- دستگاه POS

2- تجهیزات کنترل و ابزار دقیق

الف- مدول ورودی آنالوگ

ب- مدول ورودی دیجیتال

ج- مدول ورودی سپکنال آنالوگ

د- مدول خروجی دیجیتال

هـ – مدول کنترل آنالوگ و دیجیتال

3- رابط های استاندارد

4- سیستم انتقال اطلاعات

1-4- شاهراه ارتباطی

2-4- باس ایستگاه

3-4- ساختار تلگرام

5- سیستم ایمنی و حفاظتی قابل برنامه ریزی

6- سیستم مهندسی، طراحی و سرویس EDS

فصل دوم:

معیارهای ارزیابی و اولویت بندی

اتاق کنترل مرکزی

پانل کنترل واحد (UCB)

سیستم انتقال اطلاعات و مدارهای واسط (باس و شبکه)

سیستم های جنبی و پشتیبان DES

مشخصه های سازندگان

مشخصه های ساختار سیستم های بررسی شده

اختصاص امتیاز برای معیارهای ذکر شده

بررسی سیستم های بررسی شده از نظر فنی

مزایای ABB

فصل سوم

سیستم های کنترل گسترده Des

1-3- با  مقدمه، تعریف و تاریخچه

2-3- کنترل گسترده

سیستم های کامپیوتر مرکزی دوگانه

الزامات اساسی در سیستم کنترل گسترده

طراحی ورودی و خروجی    

1- الزامات ورودی و خروجی

2- روش های ورودی و خروجی

واحد کنترل محلی

زبان های برنامه نویسی کنترلی

واسطه های اپراتور

نظارت پروسه

کشف موارد غیر عادی

کنترل فرایند

ثبت نتایج فرایند

عملیات معمول در واحد LCU در ایستگاه های جدید

اعلام کننده های هوشمند

انتخاب مولفه های ایستگاه

فصل چهارم:

معرف نرم افزار شبیه سازی DCS

برنامه نویسی به روش شیء گرا

الف- اشیاء

ب- کلاسها

ج- وراثت

دلایل استفاده از روش شیء گرا

تسهیل و نگهداری

بهره گیری از حالت های عمومی

کم کردن پیچیدگی

طراحی نرم افزار

شرح نرم افزار

چگونگی استفاده از برنامه

محاسبات و کنترل فرایند سیستم

صفحه های نمایشی اپراتور

صفحات نمایشی برنامه

گرایش های آماری

شرح بعضی جزئیات

تعریفل توابع عملیاتی مورد استفاده در برنامه

توابع ایجاد کننده خروجی های Plant

ضمایم

منابع

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کشاورزی علف هرز پروژه سیستم مدیریت محتوا (cms) مقاله انسان کامل از نظر مولونا پایان نامه طراحی تقویت كننده كم نویز در باند فراپهن با استفاده از تكنولوژی CMOS پژوهش بررسی مقایسه ای ویژگی های خانوادگی زنان روسپی و زنان غیرروسپی