👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه نوسانات ولتاژ

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه نوسانات ولتاژ

پایان نامه نوسانات ولتاژ

پایان نامه نوسانات ولتاژ

مقدمه

بحث نوسانات ولتاژو تاثییرات موقتی آن روی سیستم برق شاید در ابتدا به علت موقتی بودن این اثرات از اهمیت زیادی برخوردار نباشد ولی با دقت در این موضوع كه این نوسانات با عبور از روی شبكه برق و گذر كردن از روی تجهیزات و وسایل حساس برقی و با توجه به دامنه بالای این اثر می تواند صدمات جبران ناپذیری به تجهیزات وارد كرده و باعث می گردد اهمیت این موضوع دو صد چندان گردد و حتی می تواند باعث ناپایداری خط عبوری انرژی گشته و صدمات جبران ناپذیری ایجاد كند .

بنابراین بحث در مورد عوامل ایجاد كننده و تاثیر گذار بر این موضوع ایجاد راهكاری مناسب برای كم كردن اثرات نامطلوب این موضوع و حدالامكان حذف كردن آن می تواند كمك قابل توجهی به صنعت انتقال و توزیع برق داشته باشد و كمك شایانی به پایداری هر چه بیشتر سیستم انتقال نماید. اما اكنون باید ببینیم چه عواملی ایجاد كننده ی این اثر نامطلوب می تواند باشد اگر از خود بارهای الكتریكی بحث را شروع كنیم می بینیم كه بارها نیز می تواند به عنوان یك عامل تاثیر گذار در این موضوع باشند بارهایی نظیر كوره های الكتریكی موتورهای الكتریكی و دستگاههای جوش سهم به سزاییدر این مطلب دارند و پدیده هایی نظیر flicker ولتاژ نیز مسئله با اهمیتی است كه در جای خود به بررسی آنها می پردازیم .

در ابتدای تبدیل شدن اختراع برق بعنوان یك صنعت همه گیر از آن بیشتر برای مصارف خانگی استفاده می گردد كه این مسائل از اهمیت چندان زیادی برخوردار نبود لیكن با استفاده روز از فزون این پدیده جدید انرژی در صنعت این مسائل اهمیت خود را بخوبی نشان داد .

البته باید توجه داشت این موضوع با افت ولتاژ دائمی در طول یك خط انتقال برق كاملا متفاوت می باشد .

1-  نوسانات ناشی از راه اندازی تجهیزات خاص در كارخانجات كه در هنگام شروع كار احتیاج به مصرف بالایی دارند .

2-  یكی دیگر از مسائل با اهمیت كه باعث بوجود آمدن بحث پیچیده و با اهمیت حفاظت در شبك های مختلف می گردد بحث تغییرات ولتاژ ناشی از خطاهای گذرا در شبكه .

1-1 نوسانات ولتاژ ناشی از بارهای مختلف :

می توان علت ایجاد این نوسانات را اینگونه بررسی نمود كه با وارد شدن انواع بارهای الكتریكی به شبكه با كشیدن جریان به سمت خویش باعث تغییر یكباره میزان انرژی داخل شبكه برق می گردد كه با افت ولتاژ ناگهانی در شبكه روبرو خواهیم بود كه البته در مورد بارهای كوچك می توان با استفاده از رگولاتورها این مسئله را حل نمود لیكن در مورد بارهای بزرگتر مانند كوره های القایی و موتورهای جوش بزرگ این راه نمی تواند برای نوسانات ناگهانی در ولتاژ خط كار موثری انجام دهد و باعث نوسانات ناگهانی در ولتاژ خط گردد .

اما محدوده مجاز این نوسانات برای بارهای مختلف ؟

برای بررسی آن ابتدا مفهمومی تحت عنوان flicker ولتاژ را بررسی می نماییم .

هر عاملی كه باعث تغییر دامنه ولتاژ حتی در زمان خیلی كم گردد می توند عاملی برای ایجاد flicker ولتاژ باشد مانند سوییچ كردن بارهای مختلف چون جریان هجومی در لحظه راه اندازی از جریان حالت دایمی بیشتر می باشد بعنوان مثال راه اندازی موتورها یكی از منابع اصلی و معمولی ایجاد فلیكر می باشد هم چنین بارهایی كه بصورت متناوب كار می كنند و مانند دستگاههای جوش قوسی یا نقطه ای و همچنین سوییچ كردن  ادوات تصحیح ضریب قدرت مانند انواع بانك های خازنی.

روشهای جبران و تصحیح فلیكر :

در این مورد باید به چند نكته توجه داشت كه بارهای متصل به شبكه های ضعیف در مقابل بارهای متصل به شبكه های بهم پیوسته (stiff net work)  دارای نوسانات بیشتری خواهد بود .

در مورد راه اندازی  موتوری می توان با استفاده از راه اندازها این مسئله را كاهش داد .

در مورد بانك های خازنی اگر همراه با بار سوییچ گردند هم می توانند اثر نامطلوب وارد شدن خود آنها را كاهش داد بلكه می توان اثرات مخرب بارها را نیز كاهش داد .

فهرست

مقدمه

نوسانات ولتاژ ناشی از بارهای مختلف

بررسی اثرات tov بر یك شبكه نمونه

اضافه ولتاژهای ناشی از كلید زنی

اضافه ولتاژ های موجی

بررسی قرار دادن برقگیر در سمت فشار ضعیف

👇محصولات تصادفی👇

مقاله جغرافیای اقتصادی استان تهران مقاله خواب و اختلال خوابگردی دیابت چیست پایان نامه بررسی نقش و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه منابع انسانی، دراستان چهارمحال وبختیاری تناسب بین حق و تکلیف