👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1

طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1

 

تهیه شده در سال 1385

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح و برنامه

دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی

طرح توجیهی بسته بندی عسل

به ظرفیت

240 تن در سال

1

خلاصه طرح:

موضوع طرح: بسته بندی عسل

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنایع و معادن

ظرفیت اسمی تولیدات: 240 تن

نوع تولیدات: بسته بندی عسل

تعداد شاغلین: 13 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 2854.53 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2140.98 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 713.55 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 5859 میلیون ریال

سود ویژه: 536.11 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 3.9 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 25.7 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

2

مقدمه :

عسل تركیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوتركیب مهم

و فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومین تركیب فراوان عسل است.

غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت میشود. چون فروكتوز در عسل

فراوان است شیرینی آن از شكر بیشتراست كه تا 1.5 برابر شیرینتر هم میشود.

اهمیت قندها در عسل :

قند در عسل برویژگی طبیعی عسل اثرمیگذارد پس :

رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژیزایی عسل ،مزه ،بلوری شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گیری عسل در اثر

حرارت تحت تاثیر قندهای عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسیم كنیم عددی

به دست می آید كه از آن میتوان به عنوان شاخصی برای تمایل عسل به بلورزدن استفاده كرد.همچنین نسبت

مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم برای این منظور به كار میرود. مقدار این شاخص آخری باید از 1.7 كمتر

باشدواگر از 2.1 بیشتر شد عسل سریعا بلور میزند. هر گرم عسل 3.68 كالری انرژی دارد.

رنگ عسل :

رنگ عسل را در 7 طبقه تقسیم بندی میكنند :

-1 روشن همانند آب

-2 بیش از حد روشن

-3 روشن

-4 كهربایی بسیار روشن

-5 كهربایی روشن

-6 كهربایی

-7 كهربایی تیره

برای اندازه گیری رنگ عسل روشهای اختصاصی وجود دارد.رنگ عسل ملاكی از كیفیت عسل نیست ولی برای

سلیقه مصرف كننده عامل مهمی است.اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرده باشد میتوان ازروی

رنگ عسل منبع گل تغذیه زنبور را شناسایی كرد. بعد از كریستاله شدن رنگ عسل روشنتر میشود.عسل به عنوان

یك عامل رنگ در صنایع غذایی به كار برده میشود واكنش قهوای شدن

) عسل بسیار قوی است. (

3

ارتباط رنگ عسل با مزه آن :

عسل با رنگ روشن مزه ملایمتری دارد ورنگهای تیره مزه قوی و سنگین تری دارند ولی استثنائات زیاد است

مثلا عسل لاله درختی با رنگ روشن مزه اش سنگین است.

مزه عسل :

عسلهایی كه منبع گل آنها یك گل باشد مزه بسیار متغیری دارند و عسلهایی كه فروكتوز آنها زیاد باشد بسیار

شیرینند.به این ترتیب گاهی چند عسل برای كسب یك شیرینی و مزه مناسب مخلوط میشوند. مزه عسل در

زنبورستانهایی با چند گل متعادل تر است.

كریستاله شدن عسل ( بلورزدن ) :

كریستاله شدن عسل یعنی اینكه عسل از حالت مایع به حالت نیمه جامد تبدیل شود. این پدیده طبیعی وقتی

رخ میدهدكه یكی از سه قند فراوان عسل است از دامنه بالایی استاندارد آن بالاتر باشد. این گلوكز با آب در

عسل تبدیل به گلوكز آبدار شده و هسته بلوروكریستال را تشكیل میدهد.تمام عسلها بلور نمیزنند ، برخی

اصلابلور نمیزنند وبرخی مدت كمی بعد از تولید بلوری میشوند. عسلی كه در قاب بماند كمتر از عسلی كه با

استخراج كننده ( اكسترودر)تهیه شده باشد بلور میزند.مواد معدنی موجود در عسل ، اسیدهای طبیعی عسل ،

پروتئین ، ذرات خارجی در عسل ، ذرات موم ،گرده ، حباب هوا و مواد دیگر میتوانند بلور زدن عسل را تحریك

كنند . با گرما دادن عسل میتوان مجددا آنرا ذوب كرد ومایع ساخت.

نگهداری عسلدر شرایط مناسب ازلحاظرعایت دما وحرارت درمراحل مختلف فراوری و تصفیه تاحد ممكن بلور

زدن عسل را به تعویق میاندازد.(بخش نگاهداری را ببینید).

بلور زدن عسل به طورمصنوعی هم میتواند انجام شود. با این روش محصولات مختلفی تولید میشودو میتوان

كرم عسل را نام برد. بلورزدن خود بخودی عسل منجر به تولید یك محصول دانهدرشت خواهدشد ولی

كریستاله شدن تحت كنترل محصولی نرم باقابلیت پراكنش مطلوب تولید میسازد.

بلور و كیفیت عسل :

استفاده از عسل كریستاله شده به سلیقه مصرف كننده بستگی دارد. وقتی كه هنوز بلور زدن عسل كامل نشده

است ، لایه بلور آن با یك لایه آب ازعسل كنار هم قرار میگیردو این شرایط را برای تخمیر فراهم میسازد.عسل

پاستوریزه كریستاله میشود ولی تخمیرنمیشود.

عمر عسل و پایداری آن :

عسلی كه در ظرف در بسته نگاهداری شود برای دهها و حتی قرنها میتواند پایدار باقی بماند ولی در برابر

تغییرات شیمیایی و فیزیكی حساس است .در طول مدت نگاهداری عسل تیره میشود ومزه اش را از دست

میدهد كه البته این فرایند وابسته به حرارت است. برای طول عمر عسل عدد ثابتی را نمیتوان ارائه داد به طور

كلی طول عمری برابر 2 (دو) سال مشهوراست.

4

0.000001

قیمت واحد قیمت كل

(ریال) (میلیون ریال)

15 10000

0.000001

مساحت هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 خاكبرداری 32 50000 640

2 دیواركشی 17 150000 110

3 فضای سبز ، خیابان كشی 20 200000 100

69 - -

0.000001

مساحت زیر بنا هزینه واحد هزینه كل

(متر مربع) (ریال) (میلیون ریال)

1 انبار 100 1000000 100

2 ساختمان اداری و سرویس ها 96 1200000 80

3 سالن تولید 480 1200000 400

4 ساختمان نگهبان و سرایدار 40 1000000 40

5 موتورخانه 22 1100000 20

738 - 640

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح

-1-1 زمین محل اجرای طرح:

1500

متراژ زمین

-2-1 محوطه سازی:

ردیف شرح

ردیف شرح

جمع

-3-1 ساختمانها:

جمع

5

هزینه كل

(میلیون ریال)

2 سیستم اطفای حریق 6

3 آبرسانی( حق انشعاب و لوله كشی و ... ) 13

4 منبع سوخت (سه عدد) منبع 1000 لیتری 5

5 تاسیسات گرمایش و سرمایش 8

77

-4-1 تأسیسات و تجهیزات:

45

مشخصات فنی

جمع

ردیف شرح

1

برق رسانی(حق انشعاب و نصب تابلو و ترانس و كابل

كشی و سیم كشی های مربوطه)

6

0

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

-

1 پركن با سیستم كنترل 290 290000000 1

2 در بند شیشه با پلمپ فویل آلومینیوم درب 130 130000000 1

-

200 200000000 1 ps و pp 3 دستگاه فرسینگ ظروف

4 دربند آلومینیوم فویل (هیت سیلد) 120 120000000 1

-

5 موم گیر برقی 25 25000000 1

6 استراكتور برقی 20 20000000 1

7 وان ذخیره 15 15000000 1

8 سیلندر كنترل عسل 15 15000000 1

9 پمپ و اتصالات انتقال 20 20000000 1

1 تنی 60 60000000 1 / 10 مخزن دو جداره 5

11 میكسر تصفیه 30 30000000 1

12 دستگاه ذوب بوكه با اتصالات 35 35000000 1

960 - -

-5-1 ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی :

تعداد

جمع

ردیف نام ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی

خط بسته بندی شیشه ای شامل :

خط بسته بندی 30 تا 50 گرمی شامل :

ماشین آلات آماده سازی شامل :

7

قیمت واهد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90000000 1

90 - -

هزینه كل

(میلیون ریال)

11 1

10 2

20 3

41

هزینه كل

(میلیون ریال)

25 1

20 2

7 3

52

-8-1 هزینه های قبل از بهره برداری:

ردیف شرح

تهیه طرح و نقشه های مربوطه

اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها

حقوق و دستمزد نگهبان در دوره سازندگی

جمع

-7-1 تجهیزات اداری و كارگاهی:

ردیف شرح

لوازم اداری(میز- صندلی- فایل- گوشی تلفن و ...)

لوازم آشپزخانه

ابزار آلات كارگاهی (درصورت نیاز)

-6-1 وسایل نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل كارخانه:

تعداد

جمع

ردیف شرح

جمع

8

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 زمین 15

2 محوطه سازی و ساختمانها 806.5

3 تاسیسات و تجهیزات 77

4 وسایط نقلیه 90

5 ماشین آلات و تجهیزات 960.0

6 تجهیزات اداری و كارگاهی 41

7 هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده( 5 % جمع بالا) 99.48

8 هزینه های قبل از بهره برداری 52

2140.98

هزینه های ثابت طرح

جمع

ردیف شرح

9

9.2

هزینه كل

ریالی(هزار ریال) ارزی (دلار) (میلیون ریال)

1 عسل با موم 3570 14000 255

2 ظرف شیشه ای یك پوندی با درب 120 0.8 150000

3 ورق آلمینیوم با جاپ و جسب 58.8 14700 4

بصورت فیلم نواری 105.3 9000 11.7 ps یا pp 4 ورق

5 كارتن 5 كیلوگرمی 44.85 1.3 34500

6 كارتن 6 كیلوگرمی 30 1.7 8500

3929.0 0 37703.8 193270.7

-2 هزینه های جاری طرح:

جمع

ردیف شرح

-1-2 مواد اولیه و بسته بندی:

مصرف سالیانه هزینه واحد

10

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 مدیر طرح 48 4000000 1

2 كارمند مالی و اداری 24 2000000 1

24 - 1

16.8

40.8

حقوق ماهیانه حقوق سالیانه

(ریال) (میلیون ریال)

1 تكنسین فنی 36 3000000 1

2 راننده 24 2000000 1

3 نگهبان 24 2000000 1

4 كارگر ماهر 180 2500000 6

5 كارگر ساده 96 2000000 4

360 - 12

252

612

652.8

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

جمع كل حقوق و مزایای پرسنل : تولیدی + غیر دولتی

-2-2 حقوق و دستمزد پرسنل غیر تولیدی:

تعداد

مزایا و پاداش و حق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق)

جمع كل

جمع

ردیف شرح

-3-2 حقوق و دستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد

11

هزینه واحد هزینه كل

(ریال) (میلیون ریال)

1 برق كیلو وات ساعت 19 200 95000

2 بنزین لیتر 4.8 800 6000

3 آب مترمكعب 1.5 1500 1000

25.3 - -

ارزش دارایی

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 محوطه سازی و ساختمانها 16.13 2 80.65 10 806.5

2 تاسیسات و تجهیزات 3.85 5 9.24 12 77

3 وسایط نقلیه 9 10 18 20 90

4 ماشین آلات و تجهیزات 48.00 5 96 10 960

5 تجهیزات اداری و كارگاهی 4.10 10 8.2 20 41

81.08 - جمع - 212.09

ردیف شرح استهلاك

-4-2 هزینه سوخت و انرژی:

واحد

جمع

ردیف شرح مصرف سالیانه

-5-2 استهلاك و تعمیر و نگهداری:

تعمیر و نگهداری

12

هزینه

(میلیون ریال)

1 مواد اولیه و بسته بندی 3928.95

2 حقوق و دستمزد 652.80

3 سوخت و انرژی 25.30

4 تعمیر و نگهداری 81.08

5 استهلاك 212.09

234.41 ( 6 پیش بینی نشده ( 5%جمع ردیف 1 الی 4

5134.63

هزینه

(هزار ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه و بسته بندی 3928.95 100 0.00 0 3928.95

2 حقوق و دستمزد كاركنان 195.84 30 456.96 70 652.80

3 سوخت و انرژی 20.24 80 5.06 20 25.30

4 تعمیر و نگهداری 64.86 80 16.22 20 81.08

5 هزینه اداری و فروش ( 1% فروش) 58.59 100 0.00 0 58.59

6 بیمه كارخانه(دو در هزار سرمایه ثابت) 0 0 4.28 100 4.28

7 پیش بینی نشده 152.36 65 82.04 35 234.41

8 استهلاك 0 0 212.09 100 212.09

4420.85 - 776.65 - 5197.50

هزینه ثابت هزینه متغیر

-6-2 جدول هزینه های ثابت و متغیر تولید:

جمع

ردیف شرح

جدول هزینه های جاری طرح

جمع

ردیف شرح

13

هزینه كل

(هزار ریال)

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه و بسته بندی) 654.83

713.55

جمع

(میلیون ریال)

1 سرمایه گذاری ثابت 2088.98

2 هزینه های قبل از بهره برداری 52.00

3 سرمایه درگردش 713.55

2854.53

58.73

جدول سرمایه گذاری:

جمع

ردیف هزینه های طرح

سرمایه در گردش:

جمع

ردیف شرح

2

تنخواه گردان ( 20 روز هزینه های تولید به جزء هزینه مواد

اولیه و بسته بندی)

14

میزان تولید ارزش واحد ارزش كل

(هزار ریال) (میلیون ریال)

1 عسل شیشه ای یك پوندی 1275 8.5 150000

2 عسل سی گرمی 4584 0.8 5730000

5859 - 5880000

جدول فروش :

جمع

ردیف شرح

15

كل درآمد فروش =

هزینه ثابت

سود ناویژه :

میلیون ریال 661.50 سود ناویژه = - فروش سالیانه

محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

40.80

58.59

661.50

- حقوق و دستمزد پرسنل اداری

- هزینه های اداری و فروش

1-

هزینه متغیر

فروش كل

كسر می شود: هزینه های عملیاتی شامل:

هزینه های تولید سالیانه

= میلیون ریال 3164.06

= قیمت تمام شده واحد محصول

100× = درصد % 54.0

=

جمع هزینه های سالیانه تولید

ظرفیت سالیانه تولید

3 - قیمت تمام شده هر واحد تولید(تن) :

4 - قیمت فروش كالا :

ریال هر كیلوگرم

هزینه ثابت تولید

21656

5859 میلیون ریال

محاسبه نقطه سر به سر :

هزینه متغیر تولید- فروش

میزان فروش در نقطه سر به سر :

16

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال 1823.67

میلیون ریال 1585.58

ارزش افزوده ناخالص =( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی)-(فروش كل)

درصد % 31.1

ارزش افزوده خالص

فروش كل

ارزش افزوده ناخالص

ارزش افزوده ناخالص :

27.1%

ارزش افزوده خالص =( استهلاك قبل از بهره برداری + استهلاك دارائیها)-(ارزش افزوده ناخالص)

= ارزش افزوده ناخالص به فروش

= ارزش افزوده خالص به فروش

=

فروش كل

درصد =

سرمایه گذاری ثابت

دوره بازگشت سرمایه :

= سال 3.9

سرمایه گذاری ثابت طرح

سود ویژه قبل از كسر مالیات

- سود ویژه قبل از كسر مالیات 536.11

نرخ بازدهی سرمایه :

= درصد % 25.7

سود ویژه قبل از كسر مالیات

سود عملیاتی : 562.11

كسر می شود: هزینه های غیرعملیاتی شامل:

- استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دو ساله) 26.00

17

طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1

بسمه تعالی وزارت تعاون معاونت طرح و برنامه دفتر امور اقتصادی و تسهیلات بانكی طرح توجیهی بسته بندی عسل به ظرفیت240 تن در سال1

خلاصه طرح:

موضوع طرح: بسته بندی عسل

دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت صنایع و معادن

ظرفیت اسمی تولیدات: 240 تن

نوع تولیدات: بسته بندی عسل

تعداد شاغلین: 13 نفر

سرمایه گذاری كل طرح: 2854.53 میلیون ریال

سرمایه گذاری ثابت: 2140.98 میلیون ریال

سرمایه در گردش: 713.55 میلیون ریال

درآمد سالیانه: 5859 میلیون ریال

سود ویژه: 536.11 میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: 3.9 سال

نرخ بازدهی سرمایه: % 25.7 درصد

مشخصات سرمایه گذاری طرح:

مقدمه :عسل تركیبی طبیعی مملو از قندها است . تمامی این قندها ساده اند و در عسل فیبری وجود ندارد. دوتركیب مهمو فراوان عسل فروكتوز و گلوكز اند و آب سومین تركیب فراوان عسل است.غیر از قندها مواد دیگری چون اسیدها ، موادمعدنی و پروتئین نیز در عسل یافت میشود. چون فروكتوز در عسلفراوان است شیرینی آن از شكر بیشتراست كه تا 1.5 برابر شیرینتر هم میشود.اهمیت قندها در عسل :قند در عسل برویژگی طبیعی عسل اثرمیگذارد پس :رطوبت عسل ، طول عمر عسل،انرژی زایی عسل ،مزه ،بلوری شدن عسل،رنگ و واكنش رنگ گیری عسل در اثرحرارت تحت تاثیر قندهای عسلند.اگر مقدار فروكتوز عسل را بر مقدار گلوكز موجود در عسل تقسیم كنیم عددیبه دست می آید كه از آن میتوان به عنوان شاخصی برای تمایل عسل به بلورزدن استفاده كرد.همچنین نسبت مقدار گلوكز به مقدار آب در عسل هم برای این منظور به كار میرود. مقدار این شاخص آخری باید از 1.7 كمترباشدواگر از 2.1 بیشتر شد عسل سریعا بلور میزند. هر گرم عسل 3.68 كالری انرژی دارد.رنگ عسل :

رنگ عسل را در 7 طبقه تقسیم بندی میكنند :-

1 روشن همانند آب-

2 بیش از حد روشن-

3 روشن

-4 كهربایی بسیار روشن-

5 كهربایی روشن

-6 كهربایی-

7 كهربایی تیره برای اندازه گیری رنگ عسل روشهای اختصاصی وجود دارد.

رنگ عسل ملاكی از كیفیت عسل نیست ولی برایسلیقه مصرف كننده عامل مهمی است.اگر حرارت وگذشت زمان رنگ عسل را عوض نكرده باشد میتوان ازرویرنگ عسل منبع گل تغذیه زنبور را شناسایی كرد. بعد از كریستاله شدن رنگ عسل روشنتر میشود.عسل به عنوانیك عامل رنگ در صنایع غذایی به كار برده میشود واكنش قهوای شدن) عسل بسیار قوی است. (3ارتباط رنگ عسل با مزه آن :عسل با رنگ روشن مزه ملایمتری دارد ورنگهای تیره مزه قوی و سنگین تری دارند ولی استثنائات زیاد استمثلا عسل لاله درختی با رنگ روشن مزه اش سنگین است.مزه عسل :عسلهایی كه منبع گل آنها یك گل باشد مزه بسیار متغیری دارند و عسلهایی كه فروكتوز آنها زیاد باشد بسیارشیرینند.به این ترتیب گاهی چند عسل برای كسب یك شیرینی و مزه مناسب مخلوط میشوند. مزه عسل درزنبورستانهایی با چند گل متعادل تر است.كریستاله شدن عسل ( بلورزدن ) :كریستاله شدن عسل یعنی اینكه عسل از حالت مایع به حالت نیمه جامد تبدیل شود. این پدیده طبیعی وقتیرخ میدهدكه یكی از سه قند فراوان عسل است از دامنه بالایی استاندارد آن بالاتر باشد. این گلوكز با آب درعسل تبدیل به گلوكز آبدار شده و هسته بلوروكریستال را تشكیل میدهد.تمام عسلها بلور نمیزنند ، برخی اصلابلور نمیزنند وبرخی مدت كمی بعد از تولید بلوری میشوند. عسلی كه در قاب بماند كمتر از عسلی كه بااستخراج كننده ( اكسترودر)تهیه شده باشد بلور میزند.مواد معدنی موجود در عسل ، اسیدهای طبیعی عسل ،پروتئین ، ذرات خارجی در عسل ، ذرات موم ،گرده ، حباب هوا و مواد دیگر میتوانند بلور زدن عسل را تحریككنند . با گرما دادن عسل میتوان مجددا آنرا ذوب كرد ومایع ساخت.نگهداری عسلدر شرایط مناسب ازلحاظرعایت دما وحرارت درمراحل مختلف فراوری و تصفیه تاحد ممكن بلورزدن عسل را به تعویق میاندازد.(بخش نگاهداری را ببینید).بلور زدن عسل به طورمصنوعی هم میتواند انجام شود. با این روش محصولات مختلفی تولید میشودو میتوانكرم عسل را نام برد. بلورزدن خود بخودی عسل منجر به تولید یك محصول دانهدرشت خواهدشد ولیكریستاله شدن تحت كنترل محصولی نرم باقابلیت پراكنش مطلوب تولید میسازد.بلور و كیفیت عسل :استفاده از عسل كریستاله شده به سلیقه مصرف كننده بستگی دارد. وقتی كه هنوز بلور زدن عسل كامل نشدهاست ، لایه بلور آن با یك لایه آب ازعسل كنار هم قرار میگیردو این شرایط را برای تخمیر فراهم میسازد.عسلپاستوریزه كریستاله میشود ولی تخمیرنمیشود.عمر عسل و پایداری آن :عسلی كه در ظرف در بسته نگاهداری شود برای دهها و حتی قرنها میتواند پایدار باقی بماند ولی در برابرتغییرات شیمیایی و فیزیكی حساس است .در طول مدت نگاهداری عسل تیره میشود ومزه اش را از دست میدهد كه البته این فرایند وابسته به حرارت است. برای طول عمر عسل عدد ثابتی را نمیتوان ارائه داد به طوركلی طول عمری برابر 2 (دو) سال مشهوراست.

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی 2 تألیف حسن انوری و حسن احمدی گیوی مبانی نظری و پیشینه پژوهش اختلال های تنظیم هیجانی پایان نامه بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات تحقیق اصل قبح عقاب بلابیان یا اصل قانونی جرائم و مجازاتها پاورپوینت بازاریابی و مدیریت بازار