👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی

پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی

پروژه کارآفرینی تولید انواع دستكش های معاینه و جراحی

قسمتی از متن:

هزینه های سرمایه گذاری طرح

 

كلیه هزینه های سرمایه گذاری طرح با احتساب مبلغ 5047 میلیون ریال سرمایه در گردش در پایان این سال بهره برداری از طرح 35000 میلیون ریال به شرح زیر برآورد گردیده است:

مبالغ به میلیون ریال

 

شرح

 

 

جمع

درصد

زمین

محوطه سازی

ساختمان

ماشین آلات و تجهیزات

تاسیسات

ادامه تاسیسات

وسایط نقلیه

اثاثه اداری

متفرقه و پیش بینی نشده 5/0

قبل از بهره برداری

جمع هزینه های ثابت

سرمایه در گردش

جمع هزینه های طرح

نحوه تامین:

سرمایه /  آورده متقاضی

تسهیلات بلندمدت

تسهیلات كوتاه مدت

جاری شركاء

حسابهای پرداختنی

منابع داخلی

جمع

 

 

1400

318

2657

16700

1275

463

440

380

1426

4894

29953

5047

35000

 

5250

24500

5250

0

0

0

35000

4

1

8

48

4

1

1

1

4

14

6

14

100

 

1500

70

15

0

0

0

100

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت پروژه جامعه شناسي انحرافات اجتماعی جعفر سخاوت پاورپوینت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران مبانی نظری اهمیت آب در کشاورزی و پلیمرهای سوپرجاذب و استاكوسورب و آکوازورب طرح توجیهی تولید دستگاه تست گاورنر و اکچوایتور بررسی رابطه خشونت خانوادگی در دوران نوجوانی و جوانی