👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار

تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار چکیده هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل که جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر اردبیل می باشد نمونه شامل40 نفر که 20 نفر از بین زنان شاغل و 20 نفر از بین زنان خانه دار استفاده شد که با روش

تحقیق و پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار

  

چکیده

 هدف از این پژوهش بررسی مقایسه ای میزان استرس در بین زنان شاغل و خانه دار شهرستان اردبیل که جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شاغل و خانه دار ساکن در شهر اردبیل می باشد نمونه شامل40 نفر که 20 نفر از بین زنان شاغل و 20 نفر از بین زنان خانه دار استفاده شد که با روش نمونه گیری به صورت تصادفی انتخاب شدند با استفاده از نرم افزار SPSS و استفاده از روشهای آمار توصیفی و استنباطی بدست آمد بین زنان شاغل و خانه دار  متفاوت است و استرس در زنان شاغل بالاتر از زنان خانه دار  است با بالا رفتن میزان درآمد استرس افراد افزایش یافته است و میزان استرس افراد تاثیری ندارد و با بالا رفتن میزان تحصیلات استرس افراد کاهش یافته است.

  کلمات کلیدی: استرس ، زنان شاغل و خانه دار

مقدمه

افراد جامعه کنونی بیش از پیش نسبت به استرس و پیامدهای آن هوشیار شده اند . بزرگسالان ، نوجوانان و حتی کودکان از آلودگی محیط زیست امکان وقوع یک جنگ هسته ای به پایان رسیدن منابع طبیعی وجوه اافزوده های غذایی و مواد سرطان زا و .... سخن می گویند و تمامی اسائل بخشی از زندگی روزمره را تشکیل می دهند . زندگی عصر ما چنان است که در اغلب خانواده ها پدر و مادر هر دو باید کار کنند تا بتوانند هزینه ای روز افزون را تامین نمایند . طلاق افزایش یافته ، ازدواج مجدد هم امری نا ممکن نیست افزون رسانه های گروهی ، افراد به مشاهده ی صحنه های جنگ خشونت ، تخریب ، بی رحمی و مرگ و کشتار عادت داده اند (استوا ، 1998).

استرس یکی از مفاهیم مهم در مطالعه روانشناسی و بهداشت روانی به شمار می آید و به کفیات گوناگون در زندگی اطلاق می شود و به عنوان علل بسیاری از درد ها ، ناراحتی ها و بیماری ها و بیماری ها تلقی می شود . مردم عادی آن را پدیده ای رنج آور و ناخوشایند ، پزشکان مسئله را از دید واکنش های فیزولوژیک روانپزشکان بنا را بر فشارهای عصبی و به کار بردن مکانسیم های سایکوفیزیولوژیک و بالاخره روانشناسان آن را تغییر رفتار و حالات هیجانی و بحرانی می دانند (اتکینسون ، ترجمه براهنی ، 1368).

مطالعه استرس به عنوان احساس حاصل از ارزیابی موقعیتی به عنوان فشار یا اضافه باری به منابع روانشناختی ، مطالعه چگونگی تعادل بین جسم و روان است . محققان بر این نکته توافق دارند که ما را در وریطه ی یک همه گیری استرس هستیم که باعث بیماری و حتی مرگ می شود . اما درباره ی چگونگی تعریف استرس توافق کمتری دارند . تعریف استرس دشوار است . نظریه پردازان مختلف این اصطلاح را به شیوه های مختلفی بکار برده اند . یکی از شیوه های رایج تعریف استرس در نظر گرفتن آن به عنوان محرک است . توماس هوامز (1979) استرس را واقعه محرکی که لازم است فرد با آن سازگار شود تعریف کرد . بنابراین استرس به عنوان یک محرک ، هر موقعیتی است که در خواست های غیر معقول و فوق العاده را داشته و نیازمند تغییر در الگوی زندگی جاری فرد باشد (هولمزو راهه 1976)

 

فهرست مطالب

 

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه. 1

بیان مسئله. 3

اهداف پژوهش. 7

هدف کلی. 7

هدف فرعی. 7

فرضیه های پژوهش. 7

اهمیت و ضرورت پژوهش. 8

تعاریف نظری. 9

تعاریف عملیاتی. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

مفهوم استرس. 12

استرس به عنوان پاسخ درونی. 17

مقابله با استرس. 20

انواع روشهای مقابله. 21

شیوه های مقابله. 22

تغییر در تفکر. 24

رژیم غذایی. 24

ورزش و تمرینات منظم روزانه. 25

تنفس ، یوگا. 26

اوقات فراقت و تفریح. 28

عقاید. 28

سیستم حمایتی. 29

شوخی. 30

بیانات شخصی خود آفرین. 31

روشهای کنار آمدن با استرس. 32

روش مستقیم. 32

کنار آمدن دفاعی. 32

منابع لازم برای مبارزه با استرس. 33

ادبیات نظری. 33

راههای مقابله با استرس از دیدگاه پزشکی. 35

دیدگاه روانشناسی. 38

شخصیت نوع اول. 40

دومین نوع شخصیت. 40

سومین نوع شخصیت. 40

مقابله با استرس از نظر دیدگاه روانشناسی. 41

انواع روشهای مقابله. 43

پیشینه تحقیق. 43

 

فصل سوم : روش تحقیق

روش تحقیق. 52

جامعه آماری. 52

نمونه پژوهش. 52

ابزار پژوهش. 52

چگونگی جمع اوری اطلاعات. 53

تجزیه و تحلیل داده ها. 54

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

آمار توصیفی. 56

بخش دوم : آمار استنباطی. 60

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری. 64

محدودیت پژوهشی. 65

پیشنهادات. 66

فهرست منابع. 67

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله روشهای مدیریت و موفقیت در مدیریت پاورپوینت مدیریت تعارض سازمانی، فشار عصبی و خلاقیت پروژه کارآفرینی تولید نان فانتزی گزارش کارآموزی کارخانه رادیاتور پایان نامه بررسی و شناخت خشونت‌های زنان علیه مردان گزارش شده در روزنامه‌های كشور