👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق ویژگی های زمین شناسی گسل های سمنان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق ویژگی های زمین شناسی گسل های سمنان

تحقیق ویژگی های زمین شناسی گسل های سمنان

ویژگی های زمین شناسی گسل های سمنان

مقدمه:

 فلات ایران در بخشی از کروه زمین جای دارد که از دیدگاه لرزه خیزی و عملکرد گسلها بسیار فعال است.

در این پژوهش ویژگی های زمین شناسی گسل های سمنان بررسی شده است که سعی شده همراه با گرد آوری داده های موجود و جمع آوری مطالب از منابع گوناگون ساختار زمین ساختی گسلها از نقطه نظر لرزه زمینساخت نیز مطلاعه شود.

...

فهرست مطالب

(مقدمه)    3

گسل آستانه    4

راندگی بایجان    5

گسل دامغان    6

گسل گرمسار    9

گسل فشاری مشا    10

(مهگسلرهای گسترده ی سمنان)     12

- گسل آتشان     13-12

-گسل انزاب    13

- گسل اوریوم    14

- راندگی برین    14

- گسل فشاری بشم    15

- گسل پلدر    16

- گسل تپه نیاد    17-16

- راندگی چاشم    17

- گسیل دراز کوه    18

-گسل فشاری دیکتاش    18

-گسل دلازیان    19

-راندگی سمنان    19

-راندگی شهر آباد    20

-راندگی عطاری    21

-گسل فیروزکوه    22

-گسل فشاری قربیلک    23

-گسل کاهدان    23

-راندگی نمکدان    23

-گسل فشاری نوکر    24

(نتیجه گیری بررسی گسل های سمنان)    27-26

(منابع ومأخذ)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت فصل چهارم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده تحقیق فشار خون بالا در اثر تولید زیاد هورمون ها مقاله برآورد میزان آب صرفه جویی شده جهت برنامه ریزی قابل اطمینان در مدیریت تقاضای آب بابک خرم دین دلاور مرد آذربایجان پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و رضایت مندی مشتریان نمایندگی‌های شرکت بیمه پاسارگاد در شهرستان اصفهان