👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران

تحقیق بررسی جذب گردشگر خارجی آثار تاریخی ایران

عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران

در این پروژه به مفهوم گردشگری ، جاذبه های تاریخی ایران و عوامل جذب گردشگران خارجی به آثار تاریخی ایران پرداخته ایم .

فهرست مطالب:

عنوان

مقدمه

فصل اول : تاریخچه ی جهانگردی، گردشگری

1-1    : تاریخچه

1-2    : جاذبه های گردشگری در کل ایران

1-3 : برگزیده ای از جاذبه های چند استان    

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان ایلام

       جغرافیای تاریخی استان ایلام

       بناها و یادمان های تاریخی استان ایلام

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان چهار محال و بختیاری

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان چهار محال و بختیاری

       بناها و یادمان های تاریخی استان چهار محال و بختیاری

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان گیلان

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان گیلان

       جغرافیای تاریخی استان گیلان

       بناها و یادمان های تاریخی استان گیلان

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان یزد

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان یزد

       جغرافیای تاریخی استان یزد

       بناها و یادمان های تاریخی استان یزد

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خراسان رضوی

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان خراسان رضوی

       جغرافیای تاریخی استان خراسان رضوی

       بناها و یادمان های تاریخی استان خراسان رضوی

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان اصفهان

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان اصفهان

       بناها و یادمان های تاریخی استان اصفهان

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان کرمان

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان کرمان

       جغرافیای تاریخی استان کرمان

       بناها و یادمان های تاریخی استان کرمان

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان تهران

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان تهران

       جغرافیای تاریخی استان تهران

       بناها و یادمان های تاریخی استان تهران

       موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان فارس

       جغرافیای طبیعی و اقلیمی استان فارس

       جغرافیای تاریخی استان فارس

       بناها و یادمان های تاریخی استان فارس

فصل دوم : گردشگری

2-1 : انواع گردشگری

2-2 : اولین همایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری

2-3 : امتیازات سرمایه گذاری باید به دنیا معرفی شود

2-4 : گردشگران خارجی در ایران آری یا خیر؟

فصل سوم : عوامل موثر در جذب گردشگران در ایران

3-1 : نگاهی به وضعیت گردشگری بر مبنای طبیعت در ایران

3-2 : مهمترین علت های پیدایش و گسترش توریسم

3-3 : عوامل رشد گردشگری

3-4 : پیشنهادات و راهکارها

فصل چهارم : جهانگردی

4-1 : جهانگردی مجازی

4-2 : جهانگردی و امنیت اجتماعی

4-3 : جهانگردی و میراث فرهنگی

4-4 : مشکلات جهانگردی

فصل پنجم : جهانگردی، گردشگری و اقتصاد

5-1 : جهانگردی و اقتصاد در ایران

5-2 : جاذبه های توریستی بسیار، درآمد اندک

5-3 : ضریب تکاری جهانگردی در اقتصاد

5-4 : گردشگری و سرمایه گذاری

5-5: تاثیر گردشگری الکترونیکی بر صنعت توریسم

5-6 : پیامدهای بالقوه توسعه گردشگری بر اشتغال

5-7: ارزش و اهمیت صنعت گردشگری

5-8 : تنگناهای صنعت گردشگری در ایران

 5-9 : پیشنهاد ها و راهکارها

نتیجه گیری

منابع و ماخذ

پیوست

👇محصولات تصادفی👇

دانلود مقاله یادگیری مبتنی بر مغز بررسی نحوه توزیع امواج در داخل حوضچه بندر پارس جنوبی با استفاده از مدل فیزیكی 13 اسلاید برنامه ریزی استراتژیک صنعت بیمه مطالعه موردی-شرکتهای بیمه ای آفات مهم ذرت در ایران و مدیریت تلفیقی آنها پاورپوینت بلوغ