👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

تحقیق هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

هوشهای متفاوت و نظریه هوش چندگانه

نظریه ی هوش چندگانه:

گاردنر در جریان دست یابی به نظریه هوش چندگانه، با وسواس علمی فراوان کوشیده است تا با ارجاع نظریه خود به منابع و شواهد گوناگون، نظریه را از گزند آسیب های روش شناختی مصون بدارد. پیش از معرفی نظریه گاردنر، اشاره به فهرستی از منابع وشواهد مورد استفاده گاردنر در شناسایی انواع هوش، مفید به نظر می رسد. (کیل و پلگرینو، 1985، ص 171-170).

1. شواهد ناظر به استقلال قابلیت های هوشی بر مبنای صدمات مغزی

2. شواهد ناظر ره وجود افرادی که دارای استعدادهای ویژه در حوزه های خاص هستند.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اصول پرورش کرم ابریشم به زبان روستایی مقاله زندگینامه، خصوصیات و اندیشه های امام خمینی تحقیق حساب اصلی و فرعی و کدینگ آنها در حسابداری پایان نامه بررسی بهداشت علوم تغذیه در قرآن پروژه پشت تابدار سویی بک sway back