👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق کلونینگ و کلن کردن ژن

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق کلونینگ و کلن کردن ژن

تحقیق کلونینگ و کلن کردن ژن

کلونینگ و کلن کردن ژن

بخشی از مطالب:

مراحل کلن کردن ژن

استخراج ژن مورد نظر

انتقال ژن مورد نظر به ناقل مناسب

انتقال ناقل نوترکیب به درون سلول میزبان

گزینش سلول های تراریخت شده

تکثیر سلول های تراریخت شده

...

بخشی از متن:

نحوه گزینش سلول های تراریخت

ژن مورد نظر را وارد lacz میکنیم سپس وارد ECOLi میکنیم: 3 نوع سلول خواهیم داشت

سلول هایی که پلاسمید وارد انها نشده

سلول ها یی که حاوی پلاسمید غیر نوترکیب میباشد

سلول هایی که حاوی پلاسمید های نوترکیب میباشند

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق خواص فیزیکی خاک تحقیق مجلس خبرگان سمینار برق بررسی مقایسه ایی انواع روش های طراحی اتوپایلوت اجسام پرنده مقاله بررسی نقش مشاوره در ابعاد مختلف پژوهش بررسی میزان رضایتمندی از زندگی زناشویی و رابطه آن با عزت نفس در بین زنان شاغل و خانه دار