👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله فشار خون و نقش آبغوره در آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله فشار خون و نقش آبغوره در آن

مقاله فشار خون و نقش آبغوره در آن

آبغوره و تاثیر آن بر روی فشار خون

از آنجا که رژیم غذایی در سلامت افراد اهمیت بسزایی دارد و لزوم رعایت این امر موستوجب شناخت آنها می باشد لذا هدف این تحقیق ارائه نمونه ای از اهمیت شناخت این مواد وبیان علت های علمی آن می باشد. هدف مبحثی که در این زمینه به نقد وبررسی آن پرداخته شده است، تشریح وتوضیح علمی ماده ای است که بیشترین کاربرد را دراین کشور از لحاظ غذایی دارد واینکه این ماده بعنوان ماده غذایی مصرفی چه اهمیتی از لحاظ غذایی وپزشکی وسایرموارد دارا می با شد.« که متاسفانه تاکنون بطور جدی در این زمینه تحقیقات اساسی صورت نپذیرفته است.»

این مبحث با ارائه اطاعات در مورد جزئیات علمی اجزاء سازنده وارزش دارویی آن به نقد وبررسی کمی وکیفی اقدام نموده است. اما چیزی که در این زمینه حائز اهمیت بود، ارزش دارویی این ماده بودکه بعنوان پایین آورنده فشار خون مطرح گردید.

از آنجا که دارو های مصرفی که بطور شیمیایی تهیه می شوند دارای عوارض جانبی مضری می باشند وجایگزینی آنها بامواد غذایی بدون عوارض جانبی بهترین عامل پیشگیری ازبروز چنین بیماری هایی است لزوم شناخت این مواد از لحاظ پزشکی بسیار مهم است.    

...

این تحقیق دارای دوبخش بشرح زیر است:

شناخت بیماری فشارخون علت ها و عوامل و داروهای مؤثر بر آن

شناخت کلی آبغوره اجزای سازنده - ترکیبات

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق روش صنعتی تولید لواشک و آلوچه فرآوری شده تحقیق رابطه ناهنجاری جسمی و آسیب حرکتی دانش آموزان تحقیق حقوق شهروندی در دادرسی كیفری تحقیق جامع در مورد تأثیر خود گویی در کیفیت مهارتهای زندگی مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی -سود