👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :         10     

تعداد مولفه :         2    (  مهارت شبکه ای . هوشیاری اجتماعی ) 

روایی و پایایی :       ندارد 

نحوه نمره گذاری :   ندارد 

منبع :                     دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    2    صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی بیمارستان امام خمینی شهرستان پلدختر مقاله ماکس وبر، جامعه شناس لیبرال درباره ابزار سازی مقاله گونگی تاسیس و راه اندازی گلخانه و گیاهان دارویی پایان نامه بررسی آداب و احكام ازدواج در دین‌های مزدایی و مسیحیت و اسلام