👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

پرسشنامه مهارت سیاسی فرد در سازمان

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :         10     

تعداد مولفه :         2    (  مهارت شبکه ای . هوشیاری اجتماعی ) 

روایی و پایایی :       ندارد 

نحوه نمره گذاری :   ندارد 

منبع :                     دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    2    صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

انواع آفات در مرکبات مبانی و اهمیت گرمادهی مادون قرمز پایان نامه تاثیر آموزه های دینی بر رفتار شهروند سازمانی در شهرداری کاشان بررسی قابلیت بهره برداری از نگرش(SOA (Service Oriented Architecture در چارچوب MDA (Model Driver Architecture) تحقیق عوامل موثر در میزان نفوذ آبهای زیرزمینی به تونلهای معدنی