👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

پرسشنامه سنجش شایسته گزینی مدیران

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :           81

تعداد مولفه :             ندارد

روایی و پایایی :        ندارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :                    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    5     صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش مقاله آمیب و پروتوزوآ به عنوان عوامل بیماری زونوتیک آبی پایان نامه بررسی تأثیر كلاس‌های آمادگی بارداری بركاهش افسردگی پس از زایمان زنان ساكن تهران پروژه مالی تعمیرگاه مركزی زرین گل مدیریت تولید -مجموعه سوم مقالات