👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه مقاله آنالیز کارخانه مقیاس کوچک جفت شده اکسایشی با فرایند متان

3956 کلمه رشته شیمی صنایع محیط زیست ر 250 کلمه 1 صفحه میباشد قیمت این ترجمه در بازار به از هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میبشد ترجمه انگلیسی به فارسی روان در حد دانشجویی زیر قیمت بازار

نمونه ترجمه

اتیلن یک مواد شیمیایی با حجم تولید بالا در جهان است و آن جزء اصلی برای تولید انواع دیگر موادشیمیایی به ویژه در صنعت پلیمر است. در روند کلی جایگزینی نفت با گاز طبیعی به عنوان ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی، متان می­تواند برای تولید اتیلن از طریق جفت شدن اکسایشی متان (OCM) [1] استفاده شود. این فرآیند، پس از یک وقفه تحقیقات نسبتا غیر فعال دوره ای جذاب صورت میگیرد [2]. این فرایند در کشورهایی به خاطر دسترسی آسان به منابع محلی نسبتا ارزان گاز طبیعی جذاب است. با این حال، روند OCM تاکنون به طور صنعتی اجرا نشده و آن بدلیل نبود کاتالیزور به اندازه کافی برای اتیلن و مهم­تر از آن، اینکه آن به قدر کافی پایدار نیست [3]. موانع عملیاتی و ساختاری عمده دیگر از ساختار فرایند کلاسیک OCM به صورت کارآمد و رقابتی جلوگیری می­کند [4، 5]. به منظور تجزیه و تحلیل آنها، ساختار فرایند کلاسیک  OCM در اینجا بررسی می­شود. سه وظایف اصلی در بخش­های مختلف از روند OCM، تبدیل انتخابی متان، حذف دی­اکسیدکربن به طور انتخابی و گزینشی جدایی و تصفیه اتیلن هستند [6]. این وظایف را می­توان با عملیات واحدهای مختلف همانطور که در شکل 1 نشان داده شده به کار گرفت.

Ethylene is one of the largest production volume chemicals in the world which is also the main component for producing a variety of other chemicals especially in polymer industry. Being in line with the general trend of substituting oil with natural gas as the feedstock for the production of chemicals, methane can be utilized for ethylene production via Oxidative coupling of methane (OCM) process [1]. This process is again attracting attention after a gap of relatively inactive research period [2]. This process is especially attractive for countries like Iran due to the advantage of easy access to relatively cheap local natural gas resources. However, OCM process has not been so far implemented industrially as the previously reported catalysts have not been enough selective towards ethylene and more importantly they have not been enough stable [3]. There are other major structural and operating obstacles which have prevented the classic OCM process structure to be efficient and competitive [4, 5]. In order to analyze them, the structure of the classic OCM process is reviewed here. Three main duties in different sections of the OCM process are the selective methane conversion, selective carbon dioxide removal and selective ethylene separation and purification [6]. These are the tasks which can be handled by various unit operations as generally shown in Figure 1.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله روابط عمومی و ارتباطات ؛ تکنولوژی و تکنیکها مقاله بررسی حقوق و حقوق اجتماعی (حقوق شهروندی و زن و مرد) تقسیم بندی تحقیقات مختلف گزارش کاراموزی راهنمایی و رانندگی مقاله طب گیاهی، کهن ترین شیوه درمان