👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن (1974)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن (1974)

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارن (1974)، مقیاس سنجش تعهد و احساس مسئولیت افراد در سازمان

پرسشنامه دانلودی حاضر حاوی توضیح آزمودنی، سوالات (15 سوال)، بررسی روایی و پایایی، نمره گذاری پرسشنامه، منابع می باشد.

پرسشنامه تعهد سازمانی

این ابزار مشخص می سازد که فرد تا چه اندازه در قبال سازمان خود احساس مسئولیت می کند. این پرسشنامه توسط پورتر وهمکاران تدوین، و توسط انگل و پری (منبع داخل پرسشنتامه دانلودی) اصلاح گردیده است.

نمره گذاری این پرسشنامه به صورت طیف لیکرت می باشد.

در تحقیق (منبع داخل پرسشنتامه دانلودی)؛ پایایی و روایی آن به ترتیب 0/88 و 0/86 بدست آمد که از اعتبار حوبی برخوردار است.

پرسشنامه تعهد سازمانی دارای پانزده سوال هفت گزینه ای می باشد که به ترتیب 1 = بسیار مخالفم ... 2 = نسبتا مخالفم ...3 = کمی مخالفم... 4 = نظری ندارم ... 5 = کمی موافقم ... 6 = نسبتا موافقم ... 7 = بسیار موافقم می باشند.

اشاره ای به سوالات

من مایلم برای موفقیت این سازمان خیلی بیش از آنچه که معمولا از من انتظار می رود، تلاش کنم

من می توانم در سازمان دیگری نیز به همین خوبی کار کنم. به شرط آن که کارش مشابه همین کارم باشد

من بی نهایت خوشحالم که از بین سازمانهای دیگر، این سازمان را برای کارکردن انتخاب نموده ام

👇محصولات تصادفی👇

مقاله جایگاه زن در ایران باستان و بعد از اسلام و زن در دیدگاه بزرگان و اسلام ترجمه مقاله یک روش مبتنی بر حساسیت برای بررسی اثر پایداری تولید پراکنده مقاله درباره خودکشی پاورپوینت بررسی اثرات تاریخ کاشت ,تراکم بوته و سطوح مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره دراراک استفاده از رویكرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت در محاسبه بهای تمام شده خدمات بانكی