👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پاورپوینت تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی

دانلود پروژه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار بدهی با فرمت پاورپوینت قابل ویرایش

فهرست مطالب

شیوه های تأمین مالی

صکوک چیست؟

طبقه بندی اوراق بهادار مالی اسلامی (صکوک)

کارکرد ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه

اوراق اجاره

بانی

فروشنده و دارایی های موضوع انتشار اوراق اجاره

ناشر: نهاد واسط

ساختار مالکیت نهادهای واسط

ضامن

متعهد پذیره نویسی و بازارگردان

عامل

انتشار اوراق اجاره شرکت هواپیمایی ماهان (سهامی خاص)

ارکان انتشار اوراق اجاره

اوراق مرابحه

قرارداد مرابحه

مدل عملیاتی کلی اوراق مرابحه

تفاوت اوراق مرابحه و اوراق اجاره

دارایی های موضوع انتشار اوراق مرابحه

اولین انتشار اوراق مرابحه

اوراق اجاره و مرابحه منتشرشده در بازار سرمایه

اوراق سفارش ساخت

قراداد سفارش ساخت

فرآیند کلی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق سفارش ساخت

شرایط بانی انتشار اوراق سفارش ساخت

نکاتی در انتشار اوراق سفارش ساخت

اوراق مشارکت

ناشران اوراق مشارکت

نهاد ناظر

اوراق معاف از ثبت نزد سازمان

موضوع مشارکت

ارکان اوراق مشارکت

اوراق مشارکت منتشرشده در بازار سرمایه

اوراق سلف

قرارداد سلف

گواهی سلف

اختیار خرید تبعی

اختیار فروش تبعی

پروژه تامین مالی با انتشار اوراق بهادار بدهی

قسمتهایی از متن:

قرارداد سلف: قراردادی است که براساس آن عرضه کننده مقدار معینی از دارایی پایه را براساس مشخصات قرارداد سلف در ازای بهای نقد به فروش می رساند تا در دوره تحویل به خریدار تسلیم کند، خریدار می تواند معادل دارایی پایه خریداری شده را طی قرارداد سلف موازی استاندارد به فروش رساند.

گواهی سلف: سندی است که مشتمل بر مجموع دارایی خریدار از قراردادهای سلف می باشد. این گواهی در طول دورۀ معاملاتی مبنای انجام معاملات و پس از پایان آن دوره، مبنای تسویه نقدی یا تحویل فیزیکی قرارداد سلف خواهد بود.

...

شیوه های تأمین مالی

ابزار مالی

انتشار اوراق سرمایه ای یا سهام از طریق:

تأسیس شرکت سهامی عام

افزایش سرمایه جهت تأمین مالی طرح ها

تبدیل طرح ها به شرکت سهامی عام و عرضه عمومی آن

عرضه سهام شرکت های زیر مجموعه در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

انتشار اوراق بهادار بدهی (مانند مشارکت، اجاره و ...)

نهاد مالی

تأسیس صندوق و انتشار گواهی سرمایه گذاری (مانند صندوق پروژه، صندوق زمین و ساختمان و ...)

صکوک چیست؟

صکوک در لغت به معنای نامه، رسید دریافت پول و سفته به کار رفته است. در حال حاضر در زبان عربی این واژه برای تمامی انواع حوالجات، تعهدات یا اسناد اقرار به مال استفاده می شود.

...

فرآیند کلی تأمین مالی از طریق انتشار اوراق سفارش ساخت

طرح احداث دارایی توسط بانی به نهاد واسط ارائه می شود و همزمان بانی اعلام می نماید که:

توانایی و تمایل به احداث دارایی را دارد.

پس از احداث دارایی آن را از نهاد واسط می خرد یا اجاره می نماید.

قرارداد سفارش ساخت بین نهاد واسط و بانی جهت احداث منعقد می گردد. در این قرارداد نهاد واسط نقش کارفرما را بر عهده دارد و مسئولیت ساخت را بر عهده بانی قرار می دهد. در این مدل، بانی ضمن عقد سفارش ساخت، متعهد به اجاره (اجاره به شرط تملیک) بعد از دوره ساخت می گردد.

نهاد واسط با انتشار اوراق سفارش ساخت، وجوه را جمع آوری می کند.

در طول دورۀ احداث، نهاد واسط مالک دارایی و بانی سازنده است.

پس از ساخت دارایی و تحویل آن توسط بانی به نهاد واسط، نهاد واسط دارایی را طی قرارداد جداگانه در قالب عقد اجاره به بانی اجاره می دهد.

...

این پاورپوینت دانلودی ؛ بسیار کامل و جامع ، همراه با تصاویر ، نمودارها ، جداول و توضیحات کامل و شکیل تهیه گردیده است

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه ارزیابی شایستگی های سازمان یادگیرنده مقاله مناطق مرطوب ، نیمه مرطوب و بیابانی پایان نامه مدل ارزیابی EFQM و بررسی آن در شركت فنی فتح گزارش کاراموزی شبكه بهداری ابهر پایان نامه سبک رهبری تحول آفرین و کارآفرینی سازمانی با میانجی عدالت سازمانی، تعهد سازمانی