👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی فیزیك پایه

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی فیزیك پایه

مقاله بررسی فیزیك پایه

مقاله بررسی فیزیك پایه

فهرست:

فیزیك چیست ؟

شاخه های سنتی فیزیك

 حضرت نورعلیشاه ثانی و نظریة نسبیت در فیزیكپایه

همانندیهای فیزیك پایه و تصوّف مشرق زمین

نظریة نسبیت خاص

سال2005 سال  فیزیك و آشنایی با پایگاه های اینترنتی معتبر در این زمینه

سال جهانی فیزیك، اهداف و برنامه ها

آشنایی با سایت هماهنگ كننده مركزی WYP :

افتتاح رقابت بین المللی پوسترها

فیزیك در معماری مدرسه

چکیده بخشهایی از متن مقاله:

فیزیك چیست ؟

فیزیك یكی از شاخه های مهم " شاید مهم ترین " علومم طبیعی بوده و بررسی تمام پدیده های طبیعی را به نحوی زیر پوشش خود قرار می دهد . علم فیزیك در مطالعه عناصر تشكیل دهنده ماده یا جسم مادی و عمل متقابل این عناصر غیر قابل انكار و بررسی چنین برهم كنشها ، خواص جسم مادی را در پیش روی ما قرار داده و دسترسی به مجهولات پدیده های طبیعی را آسان می كند . فیزیك علاوه بر بررسی ساختار جسم مادی و عوامل تشكیل دهنده آن ، ارتباط نزدیك با سایر علوم طبیعی در رشته و بعنوان یك پدیده بنیادی در تمامی پژوهشهای علمی كاربرد وسیعی را به خود اختصاص می دهد . بررسی اوضاع و احوال علومی نظیر انرژی ، نور ، مكانیك " جامدات و سیالات " شیمی ، نجوم ، زمین شناسی بدون استفاده از فیزیك امكان ندارد .

شاخه های سنتی فیزیك :

تا پایان قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم ، حیطه عملیات علم فیزیك را در علومی نظیر ، مكانیك ، ترمودینامیك ، الكتریسیته ، مغناطیس ، صدا و نور خلاصه می دانستند . مثلا ،مكانیك را علم الحركات و نور را برای دستیابی به علم اپتیك و صدا و شنوائی را برای دسترسی به علم اكوستییك و الكترومغناطیس را بعنوان رابط با تمامی شاخه های ذكر شده بكار می گرفتند .

...

همانندیهای فیزیك پایه و تصوّف مشرق زمین

كاپرا( ) در كتاب «تائوی فیزیك» در همانندیهای فیزیك پایه و تصوّف مشرق زمین كاوش زیادی نموده و بسیاری از نظریه‌های فیزیك نوین را با تصوّف و عرفان شرق مقایسه نموده است. منجملة این مقایسات تطبیق «نظریه نسبیت» آلبرت انیشتن است. وی مصادیقی از جهان‌بینی عرفای مشرق زمین در مطابقت با «تئوری نسبیت خاص» بدست می‌آورد ولی «تئوری عمومی نسبیت» را نمی‌تواند در فرمایشات عرفا بیابد. لذا در این مقاله به این موضوع می‌پردازیم.

بر اساس نظریات فیزیك كلاسیك فضای سه بعدی اطراف ما مستقل از اجسام مادی محتوی آن بود و از طرفی زمان نیز چون بُعدی مجزا ومستقل از جهان مادّی تعریف می‌شد. طرح نظریه نسبیت خاص و نظریه عمومی نسبیت توسط آبرت انیشتین این دیدگاه مستقل زمان و فضا را به نحو چشمگیری تغییرداد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت توسعه محصولات جدید و تحلیل رفتار مصرف کننده پاورپوینت فصل دوم کتاب مدیریت بازاریابی تألیف فیلیپ کاتلر ترجمه بهمن فروزنده مقاله نقش رنگ در طراحی داخلی طرح توجیهی تولید پیچ و مهره های داخل استخوان مفصل های مصنوعی گزارشکارآموزی روزنامه نگاری و چاپ