abroad

ترجمه مقاله زمان‌بندی تحملپذیر کارها در گرید ‌های محاسباتی

ترجمه مقاله زمان‌بندی تحملپذیر کارها در گرید ‌های محاسباتی ترجمه مقاله زمان‌بندی تحملپذیر کارها در گرید ‌های محاسباتی ترجمه مقاله زمان‌بندی تحملپذیر کارها در گرید ‌های محاسباتی در این مقاله یک استراتژی برای زمان‌بندی تحمل‌پذیر خطای کارها در گریدهای محاسباتی ارائه شده‌است. در این روش سابقه‌ای ا

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد

تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای تعهد تغییر اوضاع و احوال و تأثیر در اجرای  تعهد فهرست عناوین اصلی مقدمه ......................................................................................................................... 1 فصل اول: كلیات.....