👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن

مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش

مقاله بررسی هنر قلم زنی و چگونگی انجام آن در 34 صفحه ورد قابل ویرایش 

تاریخچه:

درباره اینكه هنر مدرن دقیقاً از چه زمانی آغاز می‌شود و كدام اثر هنری، سبك هنری، جنبش هنری یا حتی گفتمان هنری را می‌توانیم در توالی زمانی تاریخ هنر، نقطه شروع هنر مدرن بدانیم، اختلاف‌نظرهایی میان مورخان و پژوهشگران هنر وجود دارد. برخی هنر مدرن را حدوداً هنر قرن بیستم می‌دانند و سال 1905، یعنی زمان گشایش نمایشگاه فووها در سالن پاییز در پاریس را نقطه عزیمت خود قرار می‌دهند. برخی دیگر، از جمله كریستوفر ویتكومب، پژوهشگر آمریكایی هنر، معتقدند كه هنر مدرن در دهه 1860 با نمایش تابلوی ناهار در سبزه‌زار اثر ادوارد مانه در سالن مردودهای پاریس آغاز می‌شود و حدوداً تا دهه 1970 ادامه می‌یابد.

اصطلاح هنر مدرن در پیشینه تاریخ‌نگاری هنر در قرون گذشته نیز به كرات به كار رفته است و كاربردش در قرن بیستم به هیچ‌وجه تازگی ندارد. چنینو چنینی (حدود 1370-1440) نقاش فلورانسی در اثری با عنوان كتاب هنر كه در 1437 تألیف كرده است توضیح می‌دهد كه جوتو چگونه نقاشی را «مدرن» ساخته است. جورجو وازاری (1511-1574) نقاش، معمار و تاریخ‌نگار ایتالیایی هنر در 1550 كتابی را با عنوان زندگی هنرمندان تألیف كرد كه تا به امروز به عنوان یكی از معتبرترین منابع اطلاعاتی درباره هنر و هنرمندان دوره رنسانس، مورد رجوع قرار گرفته است. وازاری نیز در این كتاب هنر عصر خویش را هنر «مدرن» می‌خواند. او در این كتاب مهم، كه در واقع الگو و سرمشق بسیاری از مورخان هنر و خاطره‌نویسان دوره‌های بعد قرار گرفته است، بر این اندیشه تكیه می‌كند كه هنر دارای ماهیت تكامل یابنده است و هنرمندان نسل‌های متوالی از دستاوردهای پیشنیان خود بهره‌ می‌گیرند و سیر تكاملی هنر را دنبال می‌كنند. همچنین بد نیست كه بدانیم معیار هنر راستین در نگاه وازاری، تقلید مخلصانه و شورمندانه طبیعت است كه باید با مهارت دستان هنرمند و قالب آرمانی (یا فرم ایده‌آل)ی كه پیشاپیش در ذهن او شكل گرفته است به تحقق درآید.

آنچه را كه وازاری معیار هنر راستین می‌داند بازتابنده دیدگاه مسلط در فضای هنری رنسانس است. این معیار در دوره‌های بعد نیز همچنان اعتبار خود را حفظ می‌كند و در قرن هجدهم، اساس نظریه‌پردازی‌های نوین فلسفی درباره چیستی هنر و به تبع آن، تعریف هنر واقع می‌شود. شارل ‌باتو، روحانی و متفكر فرانسوی، در 1746 مقاله مهم و دوران‌سازی را با عنوان هنرهای زیبا تحویل شده به اصلی واحد به رشته تحریر درمی‌آورد و «نظام مدرن هنرها» را براساس همان اصل واحد تدوین می‌كند. این اصل واحد یا مشترك هنرهای زیبا چیزی جز «تقلید از طبیعت زیبا» نیست. نظریه تقلید طبیعت یا بازنمایی واقعیت قابل شناخت تا ‎آغاز نیمه دوم قرن نوزدهم نافذیت خود را حفظ می‌كند و تا آن زمان همچون گفتمانی مسلط بر همه جنبش‌های هنر بصری سایه‌افكن است.

تحولات بزرگی كه در نیمه دوم قرن نوزدهم در سه حوزه فناوری (از جمله اختراع و تكامل صنعت و هنر عكاسی از 1839 به بعد و تكامل سیستم‌های ارتباطی) علم و فلسفه، و نیز اقتصاد و سیاست صورت می‌گیرند عمیقاً جهان‌بینی هنرمندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این تحولات هم وضعیت مادی هنرمندان را دگرگون می‌سازند و هم بر ارزش‌ها و آرمان‌های معنوی آنها تأثیر می‌گذارند. نظام جدید ترویج، عرضه و فروش آثار هنری، آزادی نویافته‌ای را برای هنرمندان به ارمغان می‌آورد. هنرمندان اكنون بعد از قرن‌ها وابستگی به حامیان از جمله پادشاهان،‌ شهریاران، پاپ‌ها و اسقفان‌ و اشراف هنردوست و هنرپرور، خود را آزاد احساس می‌كنند وبر پای خود می‌ایستند. ولی آزادی همیشه با مسئولیت ملازمه دارد. هنرمند در این روزگار دیگر آن هنرمندی نیست كه در قصرهای مدیچی، فیلیپ، چارلز و لویی به سر برد و یا به ولی‌نعمتان خود در كلیسا و نهادهای حكومتی تكیه كند و به زعم جورجو وازاری، با بهره‌گیری از دستاوردهای اسلاف خود، سیر تكاملی هنر را پی بگیرد و با مهارت هر چه بیشتر «طبیعت زیبا» را تقلید كند. هنرمند اكنون باید با آگاهی‌ها و آزادی‌های نویافته خویش، زیست بوم خود را از نو بنگرد، باطن خویش را بكاود و كاشف افق‌های نوینی در عرصه برونی حیات باشد. در چنین فضایی، هنرمند نه تنها به جست و جو و ابتكار مضامین بدیع و یافتن نكته‌های نغز در لایه‌های مغفول زندگی فردی و اجتماعی می‌پردازد بلكه عمیقاً خود را نیازمند جستن و پروراندن زبان و بیان و قالبی نو احساس می‌كند.

بنابراین هنرمند، به ویژه هنرمند تجسمی، می‌بایست خود را از قید سنت‌های ریشه‌دار و آیین‌های قوام گرفته هنر كلاسیك و آكادمیك رها می‌ساخت و معیارها و هنجارهای آن را به چالش می‌گرفت. چه گفتن و چگونه گفتن، هر دو می‌بایست نو می‌شدند. این چرخش گفتمانی، هر چند حاصل تحولات كلان نیمه دوم قرن نوزدهم در حوزه‌های فلسفه و علم و فناوری، اقتصاد و سیاست، و روابط اجتماعی بود، شخصیت‌هایی به طور اخص در میان خود هنرمندان و خارج از جامعه هنری در زمینه‌سازی و شكل‌گیری آن، نقشی برجسته داشته‌اند. نیچه، كروچه، برگسون، داستایوسكی، اسكار وایلد، والتر پیتر، گویا، كوربه، ترنر، رودن و بالاخره فروید از جمله این بزرگانند. البته ناگفته نگذارم كه كلمنت گرینبرگ، منتقد نامدار آمریكایی، ریشه هنر مدرن را در فلسفه كانت و به طور اخص در نقد سوم او می‌جوید و آن را شالوده اصلی آموزه‌هایی چون اصالت زیباشناسی، هنر برای هنر و خودمختاری هنر و جز اینها می‌داند.

اینكه دهه 1860 یا نخستین دهه قرن بیستم را زمان شروع تاریخ هنر مدرن بدانیم، یا به طور مشخص‌تر، امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم را هنر مدرن به شمار آوریم یا آنها را زمینه‌ساز هنر مدرن محسوب كنیم، در ادامه این بحث مقدماتی ما تأثیر چندانی نخواهد داشت. در موارد بسیاری تعیین مقاطع تاریخی شروع و پایان جنبش‌های هنری بیشتر براساس ملاحظات كاربردی و یا آموزشی صورت می‌گیرد تا معیارهای زیباشناختی. مثلاً وزارت فرهنگ فرانسه در تقسیم وظایف موزه‌های عمده پاریس مقرر كرده است كه آثار هنر نقاشی و مجسمه‌سازی تا پایان دوره كلاسیك (به مفهوم گسترده آن) یعنی پایان نیمه اول قرن نوزدهم در موزه لوور، آثار امپرسیونیست و پست‌امپرسیونیست مربوط به نیمه دوم قرن نوزدهم در موزه دورسه، و هنر مدرن یعنی آثار پدید آمده از 1905 تا زمان حاضر در موزه مركز ژرژپمپیدو و موزه شهر پاریس نگهداری شوند. نوربرت لینتون، نیز حدوداً همین ترتیب را دنبال كرده است،‌ یعنی ضمن اشاره به نام نقاشانی همچنین داوید، كانستبل، ترنر، گویا، انگر و دلاكروا به عنوان پیام‌آوران هنر مدرن، نگاهی اجتمالی به كار نقاشانی چون مونه، سزان، گوگن، ون‌گوگ، سورا، هدلر و مجسمه‌سازی چون رودن می‌افكند و سپس بحث خود را به طور مبسوط با نقاشانی چون ماتیس، رئو، ولامنك و كیرشنر و دیگران كه آثارشان را بعد از سال 1900 یعنی در قرن بیستم آفریده‌اند دنبال می‌كند و چنان كه پیداست هنر مدرن را حدوداً همان هنر قرن بیستم به شمار می‌آورد.

برای اجرای طرح از سبك پست مدرنیسم[1] پیروی شده است چنانچه دقت شود اجزای طرح، بازگشت مستقیم به تاریخ و سنت دارد، ولی چیدمان و تركیب اجزای آن به صورت نوگرایانه (مدرنیسم)[2] انجام شده و در كل، طرح نگرش پسانوگرایانه (پست مدرنیسم) را در ذهن تداعی می‌كند.

به طور كلی پنج خصلت عام و مرتبط با یكدیگر را می‌توان در گرایش‌های متنوع پست مدرن تشخیص داد: كثرت گرایی، التقاط‌گرایی، خود آگاهی، متن‌گرایی و فردگرایی.

جلوه‌ی كثرت‌گرایی را نه فقط در تمایلات هنری همزمان، بلكه در قالب یك اثر می‌توان ملاحظه كرد. اغلب هنرمندان دوره‌ی پست مدرن مواد، اسلوبها و روشهای غیرمتجانس را در آثارشان به كار می‌برند این رفتار نمایانگر نوعی پراكنده گزینی است كه هنرمند مدرنیست به شدت آن را نفی می‌كرد. نقاش یا مجسمه‌ساز پست مدرنیست بیشتر با نشانه‌ها سروكار دارد تا با محتوا؛ و از همین رو به دلخواه از نمادها، اساطیر، تصاویر تاریخی و علایم روزمره بهره می‌گیرد. او با درك انقلاب ارتباطات و تحت تأثیر علم نشانه‌شناسی به این نتیجه رسیده كه جهان از طریق زبان- از جمله زبان هنر- دریافت‌شدنی است. در حقیقت، پست‌مدرنیسم با قبول مفهوم «هنر درباره‌ی هنر» به نقش فرهنگی‌اش و به نقش كلی تصویرها خودآگاهی دارد. هنرمند پست مدرنیسم به «متن»كار خود- یعنی به ریشه‌های اجتماعی، تاریخی و هنری آن- توجه نشان می‌دهد. (در نقطه‌ی مقابل بسیاری از گرایشهای هنر مدرن كه از وابستگی به اجتماع و نیروهای تاریخی می‌پرهیزند). او منزه‌طلبی هنرمند مدرنیست را درك می‌كند، بی‌آنكه بخواهد یا بتواند آرمان دیگری را جایگزین سازد.[3]

در طرح ارایه شده هدف، نمایش چرخه‌ی هستی در یك نگاه می‌باشد. چنانچه ملاحظه شود هفت لایه (پرده) در بالای تصویر شماره‌ی 8 به چشم می‌خورد كه نمایانگر هفت آسمان جهان هستی است كه در اوج قرار دارد و در میانه‌ی كار، تصویرزنی است كه مردی از بالای سر او، رو به سوی آسمان دارد؛ كه نمایانگر اصطلاح از دامن زن مرد به معراج می‌رود؛ است. در حواشی طرح حركات صعودی به سوی اوج دیده می‌شود كه نشانگر نیاز به حركت صعودی انسان به كمال و طی طریق آسمانی او دارد، او كه میان خورشید و ماه و دست ساخته‌های خویش است، در چرخه‌ی هستی می‌چرخد و تفكرات خود را می‌پروارند تا به كمال غایی خویش نزدیك گردد.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول (تاریخچه)

تاریخچه................................................................................................................. 2

فصل دوم (ابزار و مواد قلمزنی)

لوح مسی................................................................................................................ 13        

خواص فیزیكی مس............................................................................................... 13

خواص مكانیكی مس.............................................................................................. 13

قیر......................................................................................................................... 14

میزچوبی یا تنه‌ی درخت........................................................................................ 15

چكش..................................................................................................................... 15

انواع قلم................................................................................................................. 16

رنده....................................................................................................................... 19

مشعل..................................................................................................................... 19

تیزاب..................................................................................................................... 19

بورس سیمی.......................................................................................................... 19

خاك اره................................................................................................................. 19

فصل سوم (شرح طرح كار)

شرح طرح كار........................................................................................................ 21

فصل چهارم (شرح انجام كار)

قیرگذاری............................................................................................................... 24

پیاده كردن طرح روی كار..................................................................................... 25

نیم بر كردن........................................................................................................... 25

برجسته كاری........................................................................................................ 25

رنده كاری............................................................................................................. 26

روسازی................................................................................................................ 26

جدا كردن فلز از قیر.............................................................................................. 27

پرداخت.................................................................................................................. 29

خشك كردن كار.................................................................................................... 29

پتینه‌ی كار............................................................................................................. 30

فهرست منابع و ماخذ............................................................................................ 31

 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز (1996) پایان نامه بررسی موانع جلب مشاركت صاحبان مشاغل آلاینده در خصوص انتقال این مشاغل به خارج شهر به منظور حفظ محیط زیست شهری پایان نامه هوش معنوی و سلامت روان با آزمون اضطراب بارداری پایان نامه تاثیر اختلال سلوک در بزهکاری کودکان و نوجوانان پایان نامه بررسی رابطه مهارتهای اجتماعی و تاثیر آن بر سلامت روانی نوجوانان