👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد خرگوشک (گل ماهور )

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد خرگوشک (گل ماهور )

تحقیق در مورد خرگوشک (گل ماهور )

مقاله در مورد گل ماهور

مقدمه

مردم برخی سرزمینها از خرگوشک  به عنوان ماده ای ضد سرفه  استفاده می کرد اند در اکثر فارماکپه های معتبر از گلهای  این گیاه به عنوان  دارو یاد شده است  گاهی برگهای این گیاه  نیز مورد استفاده قرار می گیرد  مواد موثره موجود  درگلهای خرگوشک  خلط آور  و ضد سرفه ایت و برای مداوای  برخی ناراحتیهای  ریوی مانند برونشست وسیاه  سرفه است .

گلهای خرگوشک  عسل دهنده است و سبب  افزایش کیفیت  عسل نیز می شود . این گیاه در سطوح  وسیعی در کشورهای  آلمان ، روسیه ،لهستان  و مجارستان کشت می شود .

...

مواد و عناصر غذایی مورد نیاز گل ماهور

اگر چه خرگوشک در خاکهای تهی  از مواد و عناصر  غذایی قادر به رویش است ولی  مواد و عناصر مناسب سبب افازیش عملکرد گل  و مواد موثره  آن می شود تحقیقات نشان می دهد که کودهای  حیوانی نقش  عمده ای در افزایش  عملکرد گل دارد . فصل پاییز  که هنگام آماده ساختن زمین  است 40 تا 50 کیلوگرم درهکتار  اکسید فسفر  70 تا 80   کیلوگرم  درهکتار اکسید پتاس به عنوان مقادیر  پایه باید به خاک  کاهش عملکرد گل  می وشد توصیه می شود  در فصل بهار 30 تا 50  کیلوگرم در هکتار ازت  به صورت سرک در اختیار گیاهان قرار گیرد .

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق اعتبارات اسنادی و قرارداد اعتبار اسنادی مقاله رابطه میزان انجام فعالیت های بدنی و ورزشی و سطح سلامت روانی پرسشنامه کمال گرایی اهواز مبانی نظری پیشرفت درسی و تحصیلی اقدام پژوهی چگونه توانستم با استفاده از روش های نوین آموزشی یادگیری ریاضی هفتم را در کلاس 7/6پایدارتر نمایم