👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی

مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی

مقاله نقش ورزش در از بین بردن افسردگی 

مقدمه

یکی از مهمترین عوامل در از بین بردن افسردگیها و یا پیشگیری از بوجود آمدن این نوع بیماریها ورزش است. ثابت شده است که ورزش موجب کاهش اضطراب و افسردگی، تنظیم و تعدیل میزان استرس و حتی تغییرات شخصیتی به صورت پیدایش دیدی مثبت تر نسبت به زندگی می شود.

مطالعه انجام شده در افراد میانسال نشان داده است، افرادی که ورزش می کردند، کمتر دچار اضطراب، فشار عصبی، افسردگی و خستگی می شدند و نیروی بیشتری نسبت به افراد گروه کنترل داشتند. با مطالعه ای در زنان افسرده نیز معلوم شده است که میزان افسردگی و اضطراب در آنان بطور قابل توجهی کاهش، و احساس کمال و اتکاء به نفس در آنها افزایش یافته بود.

نقش ورزش در از بین بردن افسردگیها

ورزش هوازی معمولا به ورزشی گفته می شود که با انجام آن اکسیژن از طریق خون به عضلات در حال فعالیت می رسد. برای برقراری این نوع متابولیسم هوازی، باید شدت ورزش کم و مدت آن طولانی باشد. ورزش شدید و کوتاه از نوع غیر هوازی است، یعنی اکسیژن موجود در عضله مصرف می شود، زیرا شدت فعالیت به قدری زیاد است که جریان خون نمی تواند نیاز اکسیژن عضله را تأمین کند. ورزشهای هوازی در کم کردن استرس اثر مفید و قابل توجهی دارند و در نتیجه، زندگی سالمتری را فراهم می آورند. در بررسی تجزیه و تحلیلی 34 مطالعه، مشخص شده است، در افرادی که ورزش هوازی می کنند و تناسب اندام خوبی دارند. واکنش استرس روانی اجتماعی در مقایسه با افراد گروه کنترل یا خود افراد مورد بررسی قبل از شروع مطالعه، کمتر است.

سایر اثرات مفید

از جمله منافع ورزش هوازی، کاهش تعداد ضربان قلب و فشار خون در حالت استراحت و نیز هنگام فعالیت است. حجم ضربه ای و برونده قلب در تمام مدت ورزش افزایش می یابد. علاوه بر این، ورزش هوازی تاثیری مفید و قابل توجه بر میزان کلسترول دارد. انجام ورزشهای هوازی منظم منجر به کاهش میزان تری گلیسیرید و لیپوپروتئین با دانسیته کم (LDL) و افزایش نوع (HDL) می شود. مطالعات انجام یافته نشان می دهند که افزایش بارز مقدار کلسترول HDL و کاهش مداوم میزان کلسترول تام و LDL شیوع بیماریهای شریانی کرونر را حدود 34 درصد کاهش می دهد.

« بازتاب اضطراب حاد در بدن»

تحریک مستقیم وآنی کنش اضطراب در بدن با شاخه «سمپاتیک» سیستم خودکار اعصاب و ارتباطات «هیپوتالاموس»  بانجام می رسد. و....

بازتاب اضطراب درازمدت در بدن

«هیپوتالاموس» همچنین بازتاب اضطراب در بدن را بوسیله «مکانیسمی» که قبلا شرح دادیم( یعنی، شاخه سمپاتیک سیستم خودکار اعصاب) بالا می برد؛ این کار بوسیله یک دایره کوچک و ارتباط مستقیم بین «هیپوتالاموس» و غدد « درون ریز اصلی» انجام   می گیرد. در پاسخ به این حالت، عواملی که بخصوص توسط «هیپوتالاموس» ایجاد شده است، «هیپوفیز»، تعدادی هورمون غذایی ترشح می کند (مرتب) که ارگانهای معینی در بدن را تحریک می کند، بعبارت دیگر «هیپوفیز» بعنوان یک میانجی، بین ارگانهای بخصوص استرس زا در بدن و «هیپوتالاموس» عمل می کند. 

فهرست                                                                                         صفحه 

مقدمه                                                                                                     1

نقش ورزش در از بین بردن افسردگی                                                          2       

سایر اثرات مفید                                                                                     3

نتیجه و پیشنهاد                                                                                      4

ماهیت اضطراب رقابتی و5 تاثیر آن بر عملكرد ورزشی                                      5       

بازتاب اضطراب حاد در بدن                                                             9

بازتاب اضطراب میان مدت در بدن                                                     11     

بازتاب اضطراب دراز مدت در بدن                                                     12

اندازه گیری میزان اضطراب                                                             12

اضطراب و ارتباط آن با عملكرد ورزشی                                              13

منابع                                

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نقش خانواده در ایجاد جامعه مدنی مبانی نظری و پیشینه استرس شغلی کارمندان و معلمان پایان نامه استفاده از سیستم عامل Tiny Os در شبکه ای بی سیم گزارش كارآموزی كارخانه رنگ پودی سمند آرا اضطراب ، هراس ،اختلال استرس پس از سانحه سیستم بازداری فعالسازی رفتاری