👈 فروشگاه فایل 👉

تست عربی با جواب تشریحی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تست عربی با جواب تشریحی

تست عربی با جواب تشریحی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش

تست عربی با جواب تشریحی در 50 صفحه ورد قابل ویرایش 

- عَیِّن الترجمه الصحیحة : «الانسانُ مخلوقٌ مِنْ التُراب و یرجِعُ‌ إلی التُّراب.»

1) انسان، آفریننده خاك از گل است و به گل نیز باز می گردد.

2) انسان، از خاك آفریده شده است و به خاك بازمی گردد.

3) انسان ها، از خاك آفریده می‎شوند و به خاك نیز برمی گردند.

4) انسان از خون آفریده شده است و به خون بازمی گردد.

2- مَیِّز الصحیح عن الترجمه للعبادة التالیه: «أخی! ما الفائدةُ فی ثَروةٍ و راعَها لعنةُ الناسِ؟!»

1) ای برادر! چه فائده ای است در ثروتی كه به همراهش لعنت مردم است؟!

2) برادر من! چه فائده ای است در ثروتی كه پشتش لعنت مردم است؟

3) خواهر من! آیا در ثروتی كه پشتش لعنت مردم است، فایده وجود دارد؟!

4) فرزند من! آیا در ثروتی كه به همراه آن لعنت مردم است، فایده وجود دارد؟!

3- عَیِّنْ الاصحّ والادقّ فی الترجمه: «العلمُ‌ یُحرسُكَ وَ اَنْتَ تُحرسُ المالَ.»

1)     تو از علم محافظت می‌كنی ولی آن از تو محافظت نمی‌كند.

2)     علم از تو محافظت می‌كند و تو از مال و ثروت محافظت می‌كنی.

3)     علم و ثروت را باید خودت محافظت كنی.

4)     علم از او محافظت می‌كند و تو از ثروت محافظت می‌كنی.

4- مَیِّز الصحیح عن الترجمه للعبارة التالیة: «هُوَ سافَرَ إلی مكانٍ قریبٍ، یرجعُ بعدَ قلیلٍ.»

1)     او به مكانی ناآشنا مسافرت كرد، اندكی بعد برمی‌گردد.

2)     او به مكانی دور مسافرت می‌كند، اندكی بعد برمی‌گردد.

3)     او به مكانی نزدیك مسافرت كرد، اندكی بعد برمی گردد.

4)     او به مكانی نزدیك مسافرت می كرد، اندكی بعد برگشت.

5- عَیِّنْ الاصّحْ  والادقّ فی الترجمة : «دینُنا لایَسْمَعُ لنا بالسجود إلّا الله.»

1)     دین ما شما را وادار می‌كند كه برای خدا سجده كنید.

2)     دین ما به ما اجازه نمی دهد كه سجده كنیم مگر برای خداوند.

3)     دین تان به ما اجازه نمی دهد كه برای غیر خدا سجده كنیم.

4)     دین شما به شما اجازه می‎دهد كه برای خدا سجده كنید.

6- مَیِّز الصحیح عن الترجمه للعبارة التالیه: «علِّمنی الهندسةَ فی ثلاثةِ أیّامٍ.»

1) در سه روز هندسه را یاد گرفتیم.               2) در سه روز هندسه را یاد بگیر.

3) در سه روز هندسه را به من یاد بده.           4) در سه روز علم هندسه را فرابگیرد.

7- عَیِّنْ الترجمة الصحیحة: «یُشَجَّعُ القرآنُ الناسَ عَلی الاستفادةِ من الطَّیِّباتِ التی تَضْمَنُ سلامةَ الاَبدانِ.»

1)     قرآن انسان ها را در تضمین كردن بدن ها به وسیله‌ی پاكیزگی كمك می‌كند.

2)     با خواندن قرآن انسان شجاع می‎شود و سلامتی بدن او تضمین می‎شود.

3)     قرآن انسان رابه استفاده از پاكی‌هایی كه سلامت بدنها را تضمین می‌كند تشویق می‌نماید.

4)     استفاده از پاكی قرآن سلامتی بدن‌ها را تضمین می‌كند و این مورد تشویق مردم است.

8- عَیِّنْ الترجمة الصحیحة: «قَصِّر الآمال فی الدنیا تَفُرْ.»

1)     كم كردن آرزوها در دنیا موجب رستگاری است.

2)     آرزوها را در دنیا كم كن تا رستگار شوی.

3)     تقصیر گناهان موجب رستگاری آخرت است.

4)     آرزوهایت را در دنیا كم كن تا رستگار شوی.

9- عَیِّنْ الاصّحْ والادقّ فی الترجمه: «حركةُ الارضِ لیست مخفیةً علی أحدٍ و قصّة غالیلة مشهورة فی هذا المجالِ.»

1)حركت زمین در دوره‌ی ما بركسی پوشیده نمانده وداستان گالیله دراین بحث معروف است.

2)حركت زمین بر كسی پوشیده نیست و داستان گالیله در این زمینه مشهور است.

3)دوران زمین به دورخورشید بركسی پوشیده نیست و قصه‌گالیله در این زمینه معروف است.

4)حركت زمین بر هیچ‌كسی درعصرما پوشیده نیست وگالیله در این زمینه داستان معروفی دارد.

10- عَیِّنْ الاصّحْ والادقّ فی‌‌الترجمه:«اِصْبِرْ حتّی‌ آخُذَ رابتی‌ من بیت‌المال فُاساعِدُ ك‌ بشیءٍ مِنْهُ.»

1)     صبر كن تا رتبه و درجه ام را در بیت المال به دست آورم و چیزی از آن به من برسد.

2)     صبر می‌كنم تا حقوقم را كامل بگیرم تا بتوانم به خانواده ات كمك نمایم.

3)     صبر كن تا حقوقی از بیت المال بگیرم و چیزی از آن را به تو كمك نمایم.

4)     صبر كن تا حقوقم را از بیت المال بگیرم و چیزی از آن را به تو كمك نمایم.

11- عَیِّنْ التعریب الصحیح: «خداوند آفریننده‌ی هر چیزی و آمرزنده هر گناهی است!»

1) اللهُ مخلوقُ كُلِّ شیءٍ و مغفورُ كُلِّ ذنبٍ.        2) اللهُ خالِقُ كُلِّ شیءٍ و مغفورُ كُلِّ ذنبٍ.

3) اللهُ مخلوقُ كُلِّ شیءٍ و غافِرُ كُلِّ ذنبٍ.                   4) اللهُ خالِقُ كُلِّ شیءٍ و غافِرُ كُلِّ ذنبٍ.

12- عَیِّنْ التعریب الصحیح: «خوب گوش‌كردن را بیاموز همانطوركه خوب صحبت كردن را می‌آموزی.»

1)     عَلِّمْ حُسْنَ الاستماعِ كما تتعلَّمُ حُسْنَ الحدیث.

2)     تَعَلِّمَ حُسْنَ الاستماعِ كما تتعلَّمُ حُسْنَ الحدیث.

3)     تَعَلَّمْ حُسْنَ الاستماعِ كما تَعَلَّمَ حُسْنَ الحدیث.

4)     تَعَلَّمْ حُسْنَ الاستماعِ كَما تتعلّمُ حُسْنَ الحدیث.

 

- گزینه‌ی «3» سطح دشواری: (ساده)

«كَأنَّ» از حروف مشبهه بالفعل و ضمیر «كَ» اسم آن است و محلاً منصوب و «متَردّدٌ» خبر آن است و مرفوع به اعراب اصلی است.

117- گزینه‌ی «2» سطح دشواری: (متوسط)

در گزینه‌ی «1» أصعب» خبر لا است كه باید مرفوع باشد. در گزینه‌ی «3» اسم لا نمی تواند معرفه باشد و در گزینه‌ی «4» «رسول» اسم است كه اعراب آن فتجه می‌باشد.

118- گزینه‌ی «4» سطح دشواری: (ساده)

هرگاه عامل نصب بر سر فعل مضارع درآید باید آخر آن را منصوب نماید و نصب آن در صیغه‌های «مثنی و جمع» به حذف نون می‌باشد جز در مورد صیغه ی جمع مونث.

119- گزینه‌ی «1»سطح دشواری:‌(ساده)

گزینه‌ی «1» غلط است، زیرا اسم لا نمی تواند معرفه باشد.

120- گزینه‌ی «2» سطح دشواری: (ساده)

گزینه‌ی (متفرقون)، خبر(اِنَّ) و مرفوع به (واو)، و«بعیدین» خبرافعال ناقصه ومنصوب به«ی» می‌باشد.

121- گزینه‌ی «2» سطح دشواری: (متوسط)

«اوضاعُ» اسم افعال ناقصه و مرفوع است. «مناسبةً» خبر افعال ناقصه و منصوب است و كلمه‌ی «العالم» مجرور به حرف جر است.

122- گزینه‌«4» سطح دشواری: (متوسط)

هرگاه «مای كافه» بر سر حروف مشبهه بالفعل بیاید عمل آنرا باطل می‌كند و جمله بعد از «انَّما» از لحاظ اعراب به حالت اولیه بر می گردد، یعنی كمه‌ی «المومنون» مبتدا و مرفوع به (واو) و «اخوةٌ» خبر و مرفوع است.

123- گزینه‌ی «1» سطح دشواری: (دشوار)

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری های شهر نشینی مقاله نقش حیوانات آزمایشگاهی در فرایند تولید واکسن مبانی نظری پایان نامه درباره خودکارآمدی تحصیلی آشنایی با دانش آموزان استثنایی پاورپوینت شیر مادر