👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله در مورد مومیائی ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله در مورد مومیائی ها

مقاله در مورد مومیائی ها

مقاله در مورد مومیائی ها

مومیایی های طبیعی 

جسد یك مرده به چه سرعتی متلاشی می‌شود؟

هنگامی كه انسان می میرد و آن گونه كه در آلمان و اروپا متداول است بر طبق آداب و سنن مسیحیان به خاك سپرده می شوند. قبل از آنكه تابوت را درون گور بگذارند، پدر روحانی این كلمات را قدیمی و همیشگی ادا می كند.«پس از آنكه خدای قادر متعال اراده كرده است روح این بنده خدمتكار خود را بگیرد ما جسم او را به عناصر واگذار می كنیم: از خاك به خاك، از خاكستر به خاكستر، از غبار به غبار». با این جمله مقرون به حقیقت و واقعیت كلیسا می خواهد یك حقیقت بسیار ساده و در عین حال تلخ را به یاد حاضران اندازد؛ حقیقتی كه ما همه بسیار مشتایم آن را به یاد حاضران اندازد؛ حقیقت زندگانی همه ما پایانی دارد و بدن ما در پایان زندگی تجزیه خواهد شد و به مدار بزرگ چرخه طبیعت باز خواهد گشت.

چرا جنازه پس از مرگ متلاشی می شود؟

تجزیه جسد قبل از هر چیز در اثر عملكرد باكتریها است. این موجودات بسیار كوچك تك سلولی از همان آغاز احتضار و غلبه تدریجی مرگ از مكانهای طبیعی زندگی خود از داخل بدن به بیرون هجوم می آورند؛ از دهان، مجاری تنفسی، روده و آلت تناسلی. پس از آن از محیط خارج نیز به داخل جسد هجوم می آ‎ورند و در آن فعل و انفعالات شیمیایی بیشماری را به جراین می اندازند. فعل و انفعالات شیمیایی كه كارشناسان بر حسب اینكه در آنها اكسیژن مصرف شود یا نه تحت عنوان واژه های تخصص (تجزیه) «تعفنی» (با اكسیژن) و (تجزیه) «تخمیری» (بدون اكسیژن) جمع بندی می كنند. به طور جزء و جزء تلاشی و تجزیه جسد بستگی به شرایط بسیار دیگری نیز دارد: مثلاً به نوع باكتریهایی كه در كار سهیم هستند. 

«فهرست مطالب»

موضوع

صفحه

جسد یك مرده به چه سرعتی متلاشی می شود؟

 

چرا جنازه پس از مرگ متلاشی می‌شود؟

 

قدیمی ترین مومیایی های خشك طبیعی در كجا یافت شده اند؟

 

آرامگاه كاپوچینو در پالرمو چگونه ایجاد شد؟

 

جنازه های باتلاق چیست؟

 

چرا قومها و تمدن ها مردگان خود را مومیایی می كردند؟

 

در كدام قسمتهای دنیا اجساد مردگان مومیایی می شدند؟

 

قدیمی ترین آرامگاه مومیایی مصریان چه شكلی داشت؟

 

اهرام چگونه ایجاد شدند؟

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی پاورپوینت تحلیل برنامه ریزی روستایی در ایران مقاله حوادث برقی مقاله آشنایی با مرکز دیسپاچینگ بررسی مقایسه ای هوش هیجان كودكان عادی و كودكان كار و خیابان