👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس

تحقیق انواع شاخه گیاه سرخس

شاخه سرخس ها

یافته های فسیلی حاکی از تنوع فراوان سرخس ها در دوره کربونیفر (300 میلیون سال قبل) است.

شاخه سرخس ها دارای 20000 گونه ی زنده است که اجداد آنها در دونین می زیستند و در فروزئیک تنوع و گسترش فراوان یافتند. سرخس های امروزی معمولاً علفی با ساقه ی زیرزمینی با برگ های نسبتاً بزرگ که اغلب با شرایط محیطی مرطوب سازگار شده و جمعیت اغلب آنها در جنگل های مرطوب و سایه دار زندگی می کنند.

...

سرخس های آبزی:

Marsileaceae

(water – clover family)

Kingdom plantae

Division Polypodiophyta

Class filicopsida

Order marsileales

Family Marsileaceae

Marsilea with 4 species

گیاهان آبزی، علفی، ریزوم دار با 3 جنس و 50 گونه با انتشار جهانی اند.

هاگینه: هاگدان های مجزا از داخل، محفظه هایی به نام اسپوروکارپ کروی یا تخم مرغی در قاعده ی دمبرگ فروند تشکیل می شود (ماکروسپورگارپ حاوی ماکروسپورانژ و میکروسپورواکرپ حاوی میکروسپورانژ)

هاگدان: ناشکوفا، با پایه های کوتاه و بدون حلقه ی مکانیکی است. (لپتوسپورانژیه) و هگدان ها در محوطه ی بسته ای به نام اسپوروکارپ (اندوزیوم).

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تئوری‌های مدیریت و سازمان در جهان امروز پاورپوینت انگیزش مقاله بررسی جامع بحران گزارش کاراموزی جوشكاری دستی قوسی برقی s m a w ﻃﺮح ﺗﻮﺟﻴﻬﯽ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﺎﻧﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﮕﻬﺪارﯼ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ وﺧﺪﻣﺎت ﺑﺮق ﺻﻨﻌﺘﯽ