👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه مالی كارگاه تولید نقل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه مالی كارگاه تولید نقل

پروژه مالی كارگاه تولید نقل در 80 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه مالی كارگاه تولید نقل در 80 صفحه ورد قابل ویرایش 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده در مورد كارگاه تولید نقل به صورت فرضی می باشد كه در این كارگاه بعد از خریداری شكر ، عملیات و مراحل تولید روی آن انجام گرفته و تبدیل به نقل می‌شود و توسط فروشندگان به فروش می‌رسد.

روش انبارداری كارگاه تولیدی ، روش اولین صادره از اولین وارده «Fifo » در نظر گرفته شده و تعداد كارگران مشغول در كارگاه نیز فرضاً 12 نفر است كه هر كدام ماهیانه مبلغ 900،000 ریال دستمزد دریافت می‌دارند.

 

در این پروژه سعی من بر این بوده از زیاده نویسی های بیجا (منظور افزایش مقدار خرید و فروش و هزینه های روزانه كارگاه كه منجر به انجام ثبت ها و عملیات بیشتری خواهد شد) صرف نظر نموده و به طور خلاصه و مفید تمامی عملیاتی را كه لازم یك طرح حسابداری است را انجام داده باشم. و فكر می كنم كه هدف اصلی از این پروژه نشان دادن مراحلی است كه الزاماً باید انجام گیرد، نه زیاده نویسی در مورد هر یك از مراحل.

 

در حین تنظیم این پروژه سعی من بر این بوده كه اشتباهات و اشكالات موجود در این پروژه را به حداقل برسانم و اگر شما اشكالاتی در این پروژه مشاهده گردد این اشكالات را به پای بی تجربگی این بنده حقیر بگذارید و به بزرگی خودتان ببخشید.

 

 

 

 

شرح

صفحه

 

تعریف: داراییها   داراییهای جاری   داراییهای غیر جاری

تعریف: بدهیها    بدهیهای جاری   درآمدها    هزینه ها    سرمایه

تعریف: ترازنامه     صورتحساب سود وزیان

ترازنامه منتهی به 31/6/83

سند حسابداری مهر ماه

دفتر روزنامه مهر ماه

دفاتر كل در پایان مهر ماه

صورت مغایرت بانكی در پایان مهر ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/7/83

ارزیابی موجودی پایان دوره ماه اول

سند حسابداری آبان ماه

دفتر روزنامه آبان ماه

دفاتر كل آبان ماه

صورت مغایرت بانكی در پایان آبان ماه

تراز آزمایشی منتهی به 30/8/83

ارزیابی موجودی پایان دوره به روشی ساده

كارت حساب مواد آبان ماه ــــــ fifo

سند حسابداری آذر ماه

 دفتر روزنامه آذر ماه

صورت مغایرت بانكی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

 

 

 

 

شرح

صفحه

 

صورت مغایرت بانكی

تراز آزمایشی منتهی به 30/9/83

اطلاعات به دست آمده جهت اصلاح حسابها

تراز آزمایشی اصلاح شده

ارزیابی موجودی پایان دوره آذر ماه به روش ساده

كارت حساب مواد آذر ماه ــــــ fifo

ثبت بستن حسابهای موقت و بستن حسابهای دائم در پایان آذر ماه

صورتحساب سود و زیان منتهی به 30/9/83

صورتحساب سرمایه منتهی به 30/9/83

ترازنامه منتهی به 30/9/83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«تعریف حسابها»

1ـ دارایی ها:

داراییها منابع اقتصادی هستند كه برای بلند مدت به وسیله شخصیت حسابداری كنترل می‌شود و بهای تمام شده آن در زمان تحصیل به طور عینی یا واقعی قابل اندازه گیری است:

اقلام هنگامی منبع اقتصادی محسوب می‌شوند كه منابع آتی برای شخصیت حسابداری داشته باشند. منابع معمولاً در صورت داشتن یكی از سه شرط زیر دارای منابع آتی هستند: 1ـ پول نقد یا قابل تبدیل به پول نقد باشند.      2ـ كلایی باشد كه انتظار فروش آن برود.    3ـ انتظار برود كه در آینده در ضمن فعالیت شركت مورد استفاده قرار گیرد.

 

داراییهای جاری:

این داراییها شامل وجوه نقد و سایر داراییهاییست كه به طور معقول انتظار می رود در دوره گردش عملیاتی یا یك سال (هر كدام طولانی تر است) به نقد تبدیل شده یا فروخته و یا به مصرف برسد.

 

داراییهای غیر جاری:

به سرمایه گذاری بلند مدت ، اموال ، ماشین آلات ، تجهیزات ، داراییهای نامشهود و سایر داراییها طبقه بندی می‌شود كه در فعالیت ها و  عملیات مؤسسه مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمر مفید بیش از یك سال دارند.

انواع ماشین آلات و تجهیزات: كه شامل داراییهای مشهود است كه عمر مفید نسبتاً طولانی دارند اصطلاح داراییهای ثابت نیز بر این مورد به كار می‌رود. واحدهای تجاری معمولاً این داراییها را برای استفاده در جریان تولید كالاها و خدمات خریداری می‌كنند. اگر داراییها برای فروش مجدد تقسیم یا خریداری شوند به عنوان موجودیها طبقه بندی می‌گردند اگر چه دارای عمر مفید طولانی باشند.

 

2ـ بدهیها:

به طور كلی تعهدات فعلی شخصیت حسابداری برای پرداخت پول یا ارائه كالا و خدمات در آینده است. بدهیها معرف ادعا یا حقوق اشخاص ثالث نسبت به داراییهای شركت تجاری می‌باشد. بدهیها بر حسب رقم قابل پرداخت در تاریخ تهیه ترازنامه (بیلان) و بهره‌های انباشته تا آن تاریخ ثبت می‌شود.

 

بدهیهای جاری:

این بدهیها تعهداتی است كه انتظار می‌رود از محل داراییهای جاری یا از محل ایجاد سایر بدهیهای جاری تسویه شود.

حساب پرداختنی تجاری: مصرف مطالبات فروشندگان كالا و خدمات به شخصیت حسابداری است آن گروه از بدهیها كه پشتوانه آن اسناد قانونی است اسناد پرداختنی نامیده می‌شود.

 

3ـ درآمدها:

عبارتست از مبلغی كه بابت ارائه خدمات به مشتریان دریافت شده یا در آینده دریافت خواهد شد و در برخی موارد ممكن است از پیش دریافت شده باشد.

 

4ـ هزینه‌ها:

هزینه عبارتست از مبلغ پرداخت شده یا قابل پرداخت بابت خدمات دریافت شده.

 

5 ـ سـرمایه:

عبارتست از حق یا ادعای مالی ، مالك یا مالكین نسبت به داراییهای یك واحد اقتصادی و سرمایه ماهیت بستانكار دارد.

 

 

ترازنامه:

وضعیت مالی یك شخصیت حسابداری را در یك لحظه معین نشان می دهد. گاهی به آن عنوان صورت وضعیت مالی نیز اطلاق می‌گردد. لذا ترازنامه یك گزارش وضعیت موجود محسوب می‌شود. ارقام مندرج در تراز نامه بر حسب پول بیان شده و تنها مواردی را منعكس می‌كند كه قابل اندازه‌گیری باشد.

دو طرف ترازنامه الزاماً با یكدیگر مساوی است و این ناشی از دو طرفه بودن حسابها و معادله اساسی حسابداری است بنابراین این تساوی هیچ مفهومی در سلامت اقتصادی و مالی واحد تجاری ندارد و نباید در آن نتایج غیر صحیح گرفته شود.

 

صورتحساب سود و زیان:

یكی از گزارشهای حسابداری كه درآمدهای فروش و هزینه های یك دوره مالی را تلخیص می‌كند صورت حساب سود و زیان می‌باشد از لحاظ فنی صورتحساب سود و زیان در رده پایین تر از ترازنامه قرار می گیرد ، زیرا این صورت مشروحاً اقلامی را  منعكس می‌كند كه نتیجه عملیات شخصیت حسابداری در یك دوره مالی است و موجب تغییر در یكی از اقلام مشخص ترازنامه یعنی سود انباشته می‌گردد.

 

 

                                              « كارت حساب مواد»  

 

تاریخ

شرح

وارده

صادره

موجودی

تعداد

نرخ

مبلغ

تعداد

 

مبلغ

تعداد

نرخ

مبلغ

كل

جزء

نرخ

جزء

كل

13/9

صادره

 

 

 

1300

1300

3658

4.755.400

4.755.400

1000

1000

2500

3658

3659

3660

3.658.000

3.659.000

9.150.000

13/9

وارده

3000

3660

10.980.000

 

 

 

 

 

1000

1000

2500

3000

3658

3659

3660

3660

3.658.000

3.659.000

9.150.000

10.980.000

14/9

صادره

 

 

 

800

800

3658

2.926.400

2.926.400

200

1000

2500

3000

3658

3659

3660

3660

731.600

3.659.000

9.150.000

10.980.000

15/9

صادره

 

 

 

200

200

3658

731.600

731.600

1000

2500

3000

3659

3660

3660

3.659.000

9.150.000

10.980.000

16/9

صادره

 

 

 

1900

1000

900

3659

3660

3.659.000

3.294.000

6.953.000

1600

3000

3660

3660

5.856.000

10.980.000

17/9

وارده

2000

3700

7.400.000

 

 

 

 

 

1600

3000

2000

3660

36603700

5.856.000

10.980.000

7.400.000

20/9

صادره

 

 

 

900

900

3660

3.294.000

3.294.000

700

3000

2000

3660

36603700

2.562.000

10.980.000

7.400.000

21/9

صادره

 

 

 

850

700

150

3660

3660

3.562000

3.562.000

2850

2000

3660

3700

10.431.000

7.400.000

24/9

وارده

3000

3700

11.100.000

 

 

 

 

 

2850

2000

3000

3660

3700

3700

10.431.000

7.400.000

11.100.000

25/9

صادره

 

 

 

1200

1200

3660

4.392.000

4.392.000

1650

2000

3000

3660

3700

3700

6.039.000

7.400.000

11.100.000

27/9

صادره

 

 

 

400

400

3660

1.464.000

1.464.000

1250

2000

3000

3660

3700

3700

4.575.000

7.400.000

11.100.000

28/9

صادره

 

 

 

800

800

3660

2.928.000

2.928.000

450

2000

3000

3660

3700

3700

1.647.000

7.400.000

11.100.000

29/9

صادره

 

 

 

600

450

150

3660

3700

1.647.000

555.000

2.202.000

1850

3000

3700

3700

6.845.000

11.100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4850

 

17.945.000

 

 

« ثبت بستن حسابهای موقت »

 

سود و زیان

خرید

موجودی كالا

تخفیفات  فروش

برگشت از فروش و تخفیفات

هزینه اجاره

هزینه حقوق

هزینه سوخت

هزینه آگهی

هزینه نقاشی

هزینه آب و برق

هزینه حمل كالا

هزینه تعمیر وسایط نقلیه

هزینه ملزومات

هزینه بیمه

252.225.880

 

205.277.000

16.650.000

501.380

1.695.000

4.000.000

4.260.000

3.850.000

1.000.000

1.000.000

4.600.000

500.000

500.000

6.150.000

2.242.500

 

فروش

تخفیفات نقدی خرید

موجودی كالا (پ)

سود و زیان

316.057.700

219.000

17.945.000

 

 

 

334.221.700

 

سود و زیان

سرمایه

ثبت بستن حساب سود و زیان

81.995.820

 

81.995.820

 

سرمایه

برداشت

ثبت بستن حساب برداشت

7.000.000

 

7.000.000

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت قراردادهای تاخت و انواع قرارداد و معاملات تاخت پاورپوینت بررسی فناوری آنتن های هوشمند پاورپوینت سیر تکاملی سقف‌های ساختمانی مبانی نظری و پیشینه پژوهش خودکارآمدی تحصیلی پاورپوینت نوشابه گازدار به همراه فایل Word