👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET

پایان نامه تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET

پایان نامه تهیه و بسته‌بندی آب معدنی در ظروف PET

مقدمه

آب این ماده حیاتی و پراهمیت استراتژیك در دنیا نقش بسیار مهمی در شكل‌گیری تمدنها و استمرار آنها داشته است مروری بر سوابق تمدنهائی كه در طول تاریخ شكل گرفته و شكوفا شده‌اند نشانگر این واقعیت است كه وجود آب و امكان دسترسی به آن یكی از كلیدی‌ترین عوامل فراگیری و استمرار آنها بوده است.

جوامع متمدن و توسعه یافته برای تامین نیازهای خود تاسیسات مهندسی پیشرفته‌ای نیز ایجاد كرده‌اند كه از آن جمله می‌توان به شاهكارهای مهندسی ایرانیان اشاره كرد. نقش آب در توسعه همواره در تاریخ به عنوان یك شاخص استراتژیك مطرح بوده است. افزایش جمعیت و نیاز به تولید بیشتر مواد غذایی از طریق آبیاری به شیوه‌های مختلف، پراكندگی وتوزیع مكانی اسكان جمعیت و توسعه مناطق شهری، وقوع انقلاب صنعتی وتوسعه سریع صنایع، نیاز بشر به تولید انرژی بیشتر و از جمله نیروی برقی- آبی، استفاده از منابع آب برای پرورش آبزیان و بالاخره تغییرات اساسی كه در الگوی زندگی بشر بوجود آمده است. نقش استراتژیك آب را كاملاً پیچیده كرده است. افزایش تقاضا برای آب و اوجگیری رقابت بین مصرف كنندگان مختلف موجب شده انسان برای ایجاد موازنه و تعادل بین توزیع نیازها و منابع آب موجود مستقیماً در وضعیت طبیعی رودخانه‌ها دخالت كند و با ایجاد تاسیسات گوناگون ذخیره و توزیع آب، شرایط طبیعی را به منظور تامین نیازهای خود تغییر دهد. از طرف دیگر نیاز به توسعه در كلیه شئون اقتصادی جامع باعث شده طرحهای مختلف توسعه منابع آب در یك ناحیه جغرافیایی و در سطح حوزه آبریز متمركز شوند و از سوی دیگر موضوع انتقال بین حوزه‌ای آب برای تامین یا حفظ شرایط توسعه اجتماعی- اقتصادی در حوزه‌های كم آب مطرح گردد.

موارد مصرف و كاربرد:

آب معدنی و آب شرب به عنوان یكی از نیازهای اساسی روزمره انسان و استمرار حیات می‌باشد. میزان نیاز روزمره هر فرد 2-1 لیتر می‌باشد كه بستگی به شرایط آب‌و هوایی و سن و سال دارد. استفاده از آب آشامیدنی سالم و گوارا یكی از مهمترین فاكتورهای مصرف آب می‌باشد كه از سالیان بسیار دور به آن توجه شده است. منشاء حدود 80% از بیماریهای انسان عدم دسترسی به آب سالم است. 75% از مردم جهان سوم از امكانات آب برای مصارف بهداشتی محرومند بنابراین، زمان این تصور نادرست كه آب سالم به هر میزان كه مورد نیاز باشد به وفور در دسترس است دیگری سپری شده است واقعیت آن است كه آب سالم و گوارا كمیاب و گرانبها می‌باشد آلودگیها با ایجاد تغییرات نامطلوب در خواص فیزیكی، شیمیایی و بیولوژیكی كیفیت آب را تنزل می‌دهند و در مراحلی آب را از حیطه انتقاع ساقط می‌نمایند. برخی از آلودگیها زوال پذیرند و به آسانی تجزیه و یا تقلیل داده می‌شوند نظیر مواد زائد كشاورزی و حیوانی و فاضلابهای انسانی بعضی از آلاینده‌ها نیز انحطاط ناپذیرند مانند جیوه، سرب و برخی از تركیبات پلاستیكها كه از افزایش آنها در آب باید جداً جلوگیری شود.

فهرست

عنوان                                                                            صفحه

فصل اول

مقدمه................................................................................................................ 1

موارد مصرف و كاربرد آب معدنی..................................................................... 2

فصل دوم

آب معدنی و انواع آن .......................................................................................  3

تعریف و منشأ آبهای معدنی.............................................................................. 3

    - سطحی یا ژئوترمال ..................................................................................  4

    - عمقی یا ژورنیل........................................................................................ 5

تقسیم‌بندی چشمه‌ها.......................................................................................... 5

    - چشمه‌های معدنی..................................................................................... 5

    - چشمه‌های گازدار...................................................................................... 6

    - چشمه‌های طبی......................................................................................... 6

    - چشمه‌های آب گرم .................................................................................  6

استخراج آبهای معدنی....................................................................................... 6

اختصاصات آبهای معدنی .................................................................................  8

اختصاصات ظاهری........................................................................................... 8

اختصاصات ظاهری........................................................................................... 8

اختصاصات فیزیكی........................................................................................... 9

      - آبده چشمه‌ها.......................................................................................... 9

     - درجه حرارت .........................................................................................  10

     - مقاومت الكتریكی.................................................................................... 11

عنوان                                                                            صفحه

     - رادیواكتیویته............................................................................................. 11

اختصاصات شیمیائی.......................................................................................... 12

    - pH ..........................................................................................................  12

    - گازها .......................................................................................................  13

    - املاح محلول ............................................................................................  14

    - املاح تام ..................................................................................................  14

هالوژنها............................................................................................................. 14

گوگرد............................................................................................................... 15

تركیبات ازته...................................................................................................... 15

ارسنیك ............................................................................................................ 15

كربن و كربناتها.................................................................................................. 15

سیلیسیم ...........................................................................................................  16

بر....................................................................................................................... 16

كاتیونهای قلیائی ............................................................................................... 16

آلومینیوم ...........................................................................................................  17

آهن................................................................................................................... 17

تاریخچه و محل چشمه‌های معدنی ایران پ..................................................... 17

فصل سوم

شرح مراحل مختلف آماده‌سازی آب معدنی .....................................................  21

آماده سازی و سالمسازی آب............................................................................. 21

     - انتقال آب از منابع آب ............................................................................  21

     - مخازن ذخیره آب ...................................................................................  22

عنوان                                                                            صفحه

     - فیلتراسیون آب ........................................................................................  22

    - تعدیل طعم، رنگ و بوی آب ...................................................................  22

    - مرحله فیلتراسیون نهایی آب ....................................................................  22

    - مرحله استریلیزاسیون آب .........................................................................  23

تصفیه آب ........................................................................................................  23

    - شفاف كردن آب ......................................................................................  23

    - مراحل شفاف سازی.................................................................................. 24

    - انعقاد .......................................................................................................  24

    - لخته شدن ................................................................................................  25

   - ته‌نشین‌سازی.............................................................................................. 25

    - كلاریفایر................................................................................................... 25

    - فیلتراسیون................................................................................................. 25

انواع فیلترها....................................................................................................... 26

- فیلترهای گراویتی........................................................................................... 26

- فیلتر فشاری................................................................................................... 27

فصل چهارم:

ضدعفونی كردن آب ........................................................................................  28

كلرزنی .............................................................................................................  28

اشعه ماوراء‌بنفش............................................................................................... 29

مزایای استفاده از سیستم UV ...........................................................................  31

كاربرد لامپهای UV جهت ضدعفونی‌كردن آب آشامیدنی................................. 31

سیستم ضدعفونی آب به روش تزریق گاز ازن .................................................  33

عنوان                                                                            صفحه

تجهیزات جنبی سیستم ازن............................................................................... 38

فصل پنجم

آب معدنی گازدار.............................................................................................. 43

دی‌اكسیدكربن در آب معدنی، ناخالصی‌ها و مقادیر مجاز.................................. 43

خصوصیات كلی CO2 .....................................................................................  44

روشهای تولید CO2 .........................................................................................  44

ناخالصیهای موجود در CO2............................................................................. 46

اهمیت تصفیه گاز CO2.................................................................................... 49

فصل ششم

بسته بندی آب معدنی........................................................................................ 52

پركردن آب معدنی در بطری............................................................................. 52

- مرحله ردیف كردن بطری.............................................................................. 52

- شستشوی بطری، پر كردن و دربندی.............................................................. 52

- مرحله برچسب زنی....................................................................................... 53

- مرحله چاپ مشخصات تولید......................................................................... 53

- مرحله شیرینگ كردن..................................................................................... 54

- مرحله شیرینگ پالت .....................................................................................  54

انواع بسته بندی................................................................................................. 54

- شیشه ............................................................................................................  54

- پلاستیك........................................................................................................ 55

- P.V.C.......................................................................................................... 55

- P.E.T........................................................................................................... 55

عنوان                                                                            صفحه

- HDPE..................................................................................... 56

- P.P ..............................................................................................................  56

- P.C ..............................................................................................................  56

كارتن های چندلایه مقوایی / آلومینیوم فویل / پلاستیكی .................................  56

تولید بطری........................................................................................................ 59

نمودار فرآیند..................................................................................................... 61

فصل هفتم

بررسی مالی و اقتصادی واحد بسته بندی آب معدنی......................................... 64

دلایل احداث كارخانه........................................................................................ 64

- قیمت داخلی و جهانی محصول ....................................................................  64

- بارندگی سالیانه ایران و جهان .......................................................................  64

- منابع آب زیرزمینی ایران ...............................................................................  65

- شرایط صادرات محصول ...............................................................................  65

- وضعیت عرضه و تقاضا.................................................................................. 66

- واحدهای تولید آب معدنی ...........................................................................  67

- طرح توجیهی واحد بسته بندی آب معدنی ...................................................  68

پیوست.............................................................................................................

منابع ................................................................................................................

👇محصولات تصادفی👇

مطالعه ریزساختار آلیاژهای نانوكریستال Al-Ti تركیب شده بوسیله ball mill در اتمسفر هیدروژن و اكستروژن گرم آن عنوان پروژه- تكنولوژی تولید پیچ مقاله ویژگیهای ویندوز ویستا مقاله آگاهی و موانع آگاهی برتر (ورزش یوگا) پروژه کارآفرینی نورد گرم 12000 تنی تولید تسمه فولادی