👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تعریف

پساب یا فاضلاب , آب کثیف یاآلوده مایعی آغشته به انواع موادآلی ومعدنی وسازوارههای ریز بیماری زااست که ازکارخانه های صنعتی بیمارستانها محلهای مسکونی یااداری... تخلیه می شوندویکی ازعاملهای عمده آلودگی محیط زیست است.

پساب رامی توان به طورکلی به سه دسته بخش کرد:

1)فاضلابهای خانگی یاشهری که ازبهداشت فردی  شستشودرمنزل ومحل کاربه وجودمی اید.

2)پسابهای صنعتی که ازشستسوی ماشین آلات بهداشت فردی افرادکارخانه وفرآیندهای شیمیائی برای تولیدفرآوردهای صنعتی ناشی می شود.

...

همگن سازی (یکنواخت سازی )پساب ازنظرمیزان جریان آب وترکیب فاضلاب تاسبب صدمه زدن به بخش های دیگرتصفیه خانه نشود .

-تنظیم PH برای تامین محیط مناسب برای فعالیت باکتری های هوازی وبی هوازی .

-افزودن مواد غذایی وکشت باکتری دربخش هوادهی برای تامین انرژی کافی برای فعالیت زیست شیمیایی باکتری ها

...

👇محصولات تصادفی👇

نقشه جزئیات اجرای عایق رطوبتی توالت ایرانی پاورپوینت با موضوع استانداردهای بین المللی و الگوهای مصرف مقاله آرتروز و روشهای درمان گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک تحقیق نقش اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو