👈 فروشگاه فایل 👉

طرح توجیهی نمك ید دار

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح توجیهی نمك ید دار

طرح توجیهی نمك ید دار

 

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانكی

طرح توجیهی نمك ید دار

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید نمك یددار

نوع تولیدات وظرفیت : نمك یددار

تعداد شاغلین : 8 نفر

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری كل طرح : 2654

سرمایه گذاری ثابت : 200

سرمایه در گردش : 140

در آمد سالیانه: 2500

سود ویژه : 481

دوره بازگشت سرمایه : 57 ماه

% نرخ باز دهی سرمایه : 21

2

مقدمه :

كمبود ید سلامتی انسانها را از راههای مختلف به مخاطره می اندازد . مهمترین تاثیر

منفی ید عدم رشد طبیعی مغز انسان است . بعضی از عوارض ناشی از كمبود ید وقتی

عارض شوند غیر قابل جبران میباشند اما همه این عوارض به طور كلی و سادگی با

استفاده از یكسری تكنیكها و روشهای افزودن ید به مواد مصرفی قابل پیشگیری

هستند ، به طور ی كه مسئولین بهداشت و سلامتی و سازمانهای بین المللی به طور

فزاینده ای تشخیص داده اند كه پیشگیری عوارض ناشی از كمبود ید یك هدف قابل

حصول میباشد كه منافع زیادی برای مردم جهان دارد.

3

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )

600 300000 2000

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 خاكبرداری و تسطیح 20 10000 2000

2 حصار كشی 90 250000 360

3 فضای سبز ، خیابان كشی 10 20000 500

جمع 120

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه كل

(میلیون ریال )

1 سالن تولید 80 800000 100

2 انبارها 400 800000 500

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

180 1200000 150

4 نمازخانه 40 1000000 40

5 آزمایشگاه 60 1500000 40

6 نگهبان وسرایدار 40 1000000 40

جمع 800

920= 800 + ساختمان ومحوطه سازی = 120

4

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح هزینه كل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس كابل كشی و سیم كشی های مربوطه)

50

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و...) 20

3 امتیاز خط تلفن 3

4 ایمنی واطفا حریق 10

5 وسایل سرمایش وگرمایش 10

6 مخازن ذخیره سوخت و آب 3

7 تهویه و هوای فشرده 4

جمع 100

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 سنگ شكن بالواتر 50 40000000 1

2 سیلو با متعلقات 10 10000000 1

3 آسیاب 50 50000000 1

4 درایر با دیگر و سیكلون 40 2500000 2

5 خط تزریق ید با مارپیچ تخلیه 10 10000000 1

6 وسایل آزماشگاه و تجهیزات 140 140000000 1

7 دستگاه بسته بندی تمام

اتوماتیك

200 200000000 1

جمع 500

5

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل كارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 وانت 60 60000

2 بالابر 20 20000

3 نوار نقاله 15 متری 20 20000000 1

جمع 100

-1-7 تجهیزات اداری وكارگاهی

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و...)

30

2 لوازم آشپزخانه 20

جمع 50

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 20

2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 17

3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48

4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

55

جمع 140

6

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 زمین 600

2 محوطه سازی و ساختمان 920

3 تاسیسات وتجهیزات 100

4 وسایط نقلیه 100

5 ماشین الات و تجهیزات 500

6 تجهیزات اداری وكارگاهی 40

7 متفرقه و پیش بینی نشده 40

8 هزینه های قبل از بهره برداری 140

جمع 2440

7

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف

سالیانه

واحد هزینه واحد

به ریال

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 سنگ نمك 200 40000 5000

2 قوطی جهت بسته بندی 8000000

عدد

800 100

جمع 1000

2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیر عامل 48 4000000 1

2 مالی اداری 30 2500000 1

3 راننده 24 2000000 1

4 نگهبان 24 2000000 1

126 - ---- جمع 4

مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 88

جمع كل 224

8

2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیر تولید 42 35000000 1

2 كارگر 72 2000000 3

114 -- ---- جمع 3

مزایا وپاداش وحق بیمه كارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 80

جمع كل 194

جمع كل حقوق ومزایای پرسنل :

408 = 214 + تولیدی + غیر تولیدی = 194

2-4 - هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه كل

(میلیون ریال)

1 برق مصرفی كیلو وات ساعت 208 1300 160000

2 آب مصرفی متر مكعب 1 500 2000

سوخت مصرفی :

3 گازوئیل لیتر 13 200 65000

4 بنزین لیتر 8 800 10000

جمع 230

9

-2-5 استهلاك وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاك تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 ساختمان 18 2 92 10 920

2 تاسیسات 5 5 12 12 100

3 وسایط نقلیه 10 10 20 20 100

4 ماشین آلات وتجهیزات 25 5 50 10 500

5 تجهیزات اداری 4 10 80 20 40

62 --- جمع 182

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه كل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 1000

2 حقوق و دستمزد 408

3 سوخت و انرژی 230

4 تعمیر ونگهداری 62

5 استهلاك 182

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 25

7 پیش بینی نشده 55

جمع 1900

10

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه وبسته بندی 1000 100 0 0 1000

2 حقوق ودستمزد كاركنان

تولیدی

58 30 136 70 194

3 سوخت وانرژی 184 80 4126 20 230

4 تعمیر ونگهداری 50 80 5 20 62

6 بیمه كارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

0 0 1829 100 5

7 پیش بینی نشده 18 65 390 35 27

8 استهلاك 0 0 100 182

1310 ---- --- جمع 1700

11

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه كل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

167

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

47

جمع 214

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 2300

هزینه های قبل از بهره برداری 140

سرمایه در گردش 214

جمع 2654

12

-3 ظرفیت تولید : 5000 تن

-4 قیمت فروش واحد : 500000 ریال

-5 فروش كل : 2500 میلیون ریال

-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 340000 ریال

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{ 390÷( 2500 - 1310 )}×100= %33

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش كل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

390 ÷{1-( 1310 ÷ 2500 )}= 819

2500 = هزینه تولید- فروش كل - 1700 = -9 سود ناویژه : 800

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : 800

كسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 214

( هزینه اداری وفروش ( 25

( هزینه های عملیاتی ( 239

13

سودعملیاتی 561

( كسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل: ( 70

استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) 491

سود ویژه قبل از كسر مالیات

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100 =491 ÷ 2300 ×100 = %21

-12 دوره برگشت سرمایه: 57 ماه

 

طرح توجیهی نمك ید دار

خلاصه طرح :موضوع طرح : تولید نمك یددارنوع تولیدات وظرفیت : نمك یددارتعداد شاغلین : 8 نفرمشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)سرمایه گذاری كل طرح : 2654سرمایه گذاری ثابت : 200سرمایه در گردش : 140در آمد سالیانه: 2500سود ویژه : 481دوره بازگشت سرمایه : 57 ماه% نرخ باز دهی سرمایه : 212مقدمه :كمبود ید سلامتی انسانها را از راههای مختلف به مخاطره می اندازد . مهمترین تاثیرمنفی ید عدم رشد طبیعی مغز انسان است . بعضی از عوارض ناشی از كمبود ید وقتیعارض شوند غیر قابل جبران میباشند اما همه این عوارض به طور كلی و سادگی بااستفاده از یكسری تكنیكها و روشهای افزودن ید به مواد مصرفی قابل پیشگیری هستند ، به طور ی كه مسئولین بهداشت و سلامتی و سازمانهای بین المللی به طورفزاینده ای تشخیص داده اند كه پیشگیری عوارض ناشی از كمبود ید یك هدف قابلحصول میباشد كه منافع زیادی برای مردم جهان دارد.

3-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :-1-1

زمین محل اجرای طرح :متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت كل ( میلیون ریال )600 300000 2000-2-1

محوطه سازی :ردیف شرح مساحت(مترمربع)هزینه واحد( ریال )هزینه كل(میلیون ریال)1

 

فضای سبز ، خیابان كشی 

ساختمانها :ردیف شرح مساحت زیربنا(مترمربع)هزینه واحد هزینه كل(میلیون ریال )1

محاسبه سود ویژه :سود ناویژه : 800كسر می شود

هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 214( هزینه اداری وفروش ( 25( هزینه های عملیاتی ( 23913سودعملیاتی 561( كسر میشود ه

زینه های غیر عملیاتی شامل: ( 70استهلاك هزینه های قبل از بهره برداری (دوساله ) 491

سود ویژه قبل از كسر مالیات-11 نرخ برگشت سرمایه :سودویژه ÷

سرمایه گذاری ثابت ×100 =491 ÷ 2300 ×100 = %21-12

دوره برگشت سرمایه: 57 ماه

 

👇محصولات تصادفی👇

سمینار برق تشخیص اثر انگشت توسط شبکه عصبی مقاله علل ماندگاری امیرکبیر در تاریخ پروژه کارآفرینی کارگاه چوب و کاغذ سازی پایان نامه بررسی مقایسه هوش هیجانی زنان و مردان كارمند شهر قزوین کارآموزی در شهرداری شوش