👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نقش اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نقش اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته کشف جرائم گرایش آگاهی با موضوع بررسی میزان اثر بخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو مشهد سال 1386

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

طرح مسأله

سئوالات تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

انگیزه تحقیق

اهداف تحقیق

نوع و روش تحقیق

پیشینه تحقیق

فصل دوم ادبیات تحقیق

اثربخشی

عناصر ضروری سازمان عبارتند از

مفهوم و تعرف اثر بخشی

اثر بخشی

تفاوت اثر بخشی با کارآیی

رابطه بهره وری با کارآیی و اثر بخشی

اثر بخشی از دیدگاه صاحب نظران

مشارکت و اثر بخشی

اثر بخشی موثر

موارد موثر بر اثر بخشی

اثر بخشی از دیدگاه لیکرت

نمودار رابطه متغیرها از دیدگاه لیکرت

اثر بخشی سازمانی

اثر بخشی سازمان

اهمیت اثر بخشی سازمان

معیارهای اثر بخشی

اثر بخشی کلی

نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی

ویژگی های الگوی عمل متناقص

تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی

رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی

مدل های اثر بخشی سازمانی

الف مدل رویکرد نیل به هدف:

ب مدل رویکرد سیستمی

ج مدل رویکرد عوامل استراتژیک

د مدل رویکرد ارزش های رقابتی

مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی

تاریخچه پلیس در ایران

تعریف پلیس

تعاریف لغوی پلیس

تعاریف مفهومی پلیس

تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون)

تعریف کارکردی پلیس

تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج .ا.ا )

پیشگیری

دیدگاهها و نظریات درباره پیشگیری

تاریخچه پیشگیری از جرم در ایران

انواع پیشگیری

1-پیشگیری کیفری

2- پیشگیری غیر کیفری به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود

1-هدف پیشگیری وضعی

2-پیشگیری وضعی شامل اقدامات کاهنده موقعی می شود که

مراحل پیشگیری از جرائم در جرم شناسی

پیشگیری اولیه ( ابتدائی ، نخستین )

پیشگیری ثانویه ( دومین )

پیشگیری ثالث ( سومین )

فعالیتها و اقدامات پیشگیرانه

جرم شناسی پیشگیری

پیشگیری از جرائم در قوانین

قانون اساسی

قوانین عادی

پیشگیری از جرایم در سازمان و تشکیلات نیروی انتظامی

معاونت پیشگیری انتظامی ناجا

ماموریت و وظایف کلی پلیس پیشگیری انتظامی

پیشگیری از جرایم در کلانتری ها و پاسگاههای انتظامی

ماموریت و وظایف کلانتری ها بر اساس سازمان جدید

پیشگیری رسمی از جرائم تخلفات

پیشگیری رسمی سنتی از جرائم و تخلفات

منابع

فصل سوم روش شناسی

مقدمه

تعریف نظری و عملیات متغیرها

روش تحقیق

روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

مصاحبه ساختار یافته

طراحی و توزیع پرسشنامه

پرسشنامه

جامعه آماری

روایی

پایایی

بعد زمانی

روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع و ماخذ

**********************

اهداف

الف ) هدف اصلی تحقیق:

شناسایی اقدامات اثربخش پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو در شهرستان مشهد

ب ) اهداف فرعی

تعیین نقش گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو

شناسایی نحوه کنترل مجرمین سابقه دار درکاهش سرقت خودرو

تعیین راهکارهای مناسب جهت کاهش سرقت خودرو

نوع و روش تحقیق

این تحقیق ماهیتاً کاربردی و روش آن توصیفی وتحلیلی است که تشریح وتبیین دلایل چگونه بودن وچرائی وضعیت مسأله وابعاد آن را مورد بررسی قرار می دهد.

مقدمه:

انسانها معمولاً علاقه مند هستند تا کارهای خود را از ساده ترین، کوتاهترین، کم هزینه ترین و سریعترین راه انجام دهند، این اصل پایه بسیاری از رفتارهای شخصی و اجتماعی انسان می باشد و توجه به آن در طول تاریخ زمینه ساز بسیاری از اختراعات، اکتشافات و پیشرفت های بشری بوده است.

بدیهی است یکی از جنبه هایی که تحت تأثیر این تفکر قرار می گیرد کسب درآمد است تمایل به درآمد بیشتر از ساده ترین و سریعترین راه در فکر هرکسی وجود دارد آیا می توان از هر راه و به هر وسیله ای و به هر قیمتی به آن دست یافت اینجاست که وجود چاره جویی برای کنترل و مهار عقلانی این تمایل ضروری به نظر می رسد جوامع بشری به استناد دستورات دینی، قواعد اخلاقی،عرضی و...قوانین و مقرراتی را برای قانونمند کردن کسب درآمد وضع کرده اند و حکومت آنها را اجرا می کند تا از هرج و مرج و تضیع حقوق سایرین جلوگیری شود، امکانات و فرصت های مساوی در اختیار همکاران قرار می گیرد تا افراد جامعه در مقابل فعالیتهای قانونی از در آمد مشروع برخوردار شوند و دراین فرآیند آسیب و ضروری متوجه دیگران نشود اما همواره افرادی وجود دارند که از حد و مرز قانون خارج می شوند آنها دوست دارند با پای گذاشتن به هر راهی به درآمدهای کلان دست یابند برای آنان، قانونی، شرعی یا اخلاقی بودن کار و نوع فعالیت ارزشی ندارد و به این موضوع که ممکن است به بهای بدست آوردن ثروت چه صدمات مادی و معنوی به دیگران وارد می شود فکر نمی کنند و اهمیتی نمی دهند هدف آنان رسیدن به ثروت و مکنت از سهل ترین و سریعترین راه ممکن می باشد و دراین راه استفاده از هر وسیله ای توجیه پذیر است، وجود این گرایش همراه با ضعف اعتقادی بعضاً افراد را به سوی سرقت و ربودن مال دیگران سوق می دهد و دست به عملی می زنند که زشتی وقبح آن بر کسی پوشیده نیست در بررسی آمار سرقتها معمولاً سرقت وسایط نقلیه در صدر قرار دارد واز ویژگی های وسائط نقلیه نیست به سایر اموال که باعث می شود سارقین تمایل بیشتری به سرقت آن نشان دهند می توان به این مطلب اشاره نمود که وسائط نقلیه هنگام سرقت نه تنها باری بر دوش سارقین تحمیل نمی کنند بلکه زمینه فرار سریع و اختفاء آنان را نیز فراهم می نمایند وسارقین مضافاً نیز می توانند دیگر اموال مسروقه را با آن حمل وجابجا کنند قیمت بالای وسائط نقلیه و قرار داشتن آن بعضاً در بیرون از محل سکونت مالکان نیز باعث وسوسه سارقین می گردد و برابر آمارهای موجود هر سال هزاران خودرو مورد سرقت قرار می گیرد که بعضاً مالکان آنان از قشرهای کم درآمد محسوب می شوند و چه بسا خودرو مسروقه وسیله امرار معاش آنان و خانواده هایشان می باشد که با مشقت فراوان و با قرض و وام به صورت اقساط خریداری شده است و مالک پس از سرقت نه تنها خودرو و وسیله امرارمعاش خود را ازدست داده است بلکه باید اقساط طولانی آن را نیز پرداخت نماید.

ماموریت و وظایف کلی پلیس پیشگیری انتظامی

الف) ماموریت

1-طرح ریزی ، برنامه ریزی ، تعیین خط مشی ، هدایت و هماهنگی ستادی فعالیت های مربوط به پیشگیری از جرایم ، حفاظت از اماکن و شخصیت ها و خدمات انتظامی .

2-هدایت و نظارت ستادی و هماهنگی ستادی ، فعالیت های مربوط به کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی .

3-اداره هدایت و انجام امور متمرکز واگذار شده .

ب) وظایف کلی :

1-بررسی ، تهیه و تنظیم طرح ها و دستور العمل های حفاظتی ، مراقبتی و پیشگیری انتظامی از وقوع جرم .

2- تهیه و تنظیم طرح ها و دستورالعمل های تامین نظم و امنیت برگزاری اجتماعات ، تشکلها ، راه پیمای ها و ...

3- تهیه و تدوین طرح ها ودستورالعمل های حفاظت از اماکن ، شخصیت ها و نقاط طبقه بندی شده .

4-تهیه طرح ها و برنامه ها و توسعه و ایجاد کوپ ها و یگانهای حفاظتی برابر ضوابط و مقررات ابلاغی .

5-برآورد تجهیزات ، نیروی انسانی و بودجه مورد نیاز و ارائه طرح و توزیع آنها به مبادی ذیربط

6-تهیه و تنظیم آئین نامه ها و دستور العمل های به کارگیری سلاح ، تجهیزات و مواد ناریه و نظارت بر اجرای آنها

7-تهیه طرح ها و برنامه های مانور و تمرینات انتظامی و نظارت بر اجرای آنها در کوپ ها و یگانهای حفاظتی و گشت انتظامی

8-تهیه و تدوین برنامه های میان مدت و بلند مدت اهداف و ماموریت های پیشگیری انتظامی ناجا و پیگیری تصویب و ابلاغ آنها از مراجع ذیربط .

...

سرقت یکی از جرائم شاید جوامع بشری است که به شدت امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد پیشگیری از وقوع سرقت و جرائم دیگر از وظایف اساسی و عمده نیروی انتظامی می باشد که در این پژوهش میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری از سرقت خودرو بررسی گردید.

5-2یافته های تحقیق

در این پژوهش محقق سعی نمود تا به بررسی چهار فرضیه بپردازد.

1- کنترل سارقین سابقه دارد وسائط نقلیه در کاهش سرقت خودرو مؤثر است

2- اعزام گشت های خودرویی در کاهش سرقت خودرو مؤثر است

3- اعزام گشت های پیاده در کاهش سرقت خودرو مؤثر است

4- بنظر می رسد بهره گیری از تجهیزات ایمنی توسط مالکان خودرو در پیشگیری از سرقت خودرو مؤثر است

...

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحول در مدیریت تحقیق سنگ ادراری پایان نامه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران پایان نامه زندگی نامه پیامبر قبل و بعد از بعثت تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها