👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین زنان خانه دار و شاغل

ارتباط با ما

... دانلود ...

پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین زنان خانه دار و شاغل

پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین زنان خانه دار و شاغل

پایان نامه مقایسه حل تعارض در بین زنان خانه دار و شاغل

مقدمه

دنیای ما روز به روز ماشینی تر و پیچیده تر می شود. همه چیز تخصصی شده و روابط آدمها نیز تحت تاثیر تکنولوژی قرار گرفته است. امروز یک نفر نمی تواند از پس همه کارها برآید. و برای هر مسئله ای باید به متخصص مربوطه مراجعه کند. در این میان ، مسائل خاص انسان که در واقع محور زندگی هست ، به حاشیه رانده شده و از آن غفلت شده است. همه تکنولوژی ، صنعت و رفاه برای آدمی است، ولی آن بخشی از علم که مربوط به مهارت های زندگی و آرامش انسان است ، مورد چشم پوشی  قرار گرفته است.

انسان با این همه توانایی هایی که دارد، ولی خسته  و تنهاست. و مهارتهای لازم برای استخراج این گنج عظیم که در وجودش نهفته است را ندارد.

پابه پای رشد علمی در تهیه و رشد امکانات و شرایط مختلف زندگی، روانشناسان و مشاوران طی سالهای گذشته با تحقیقات و بررسی توانایی های انسان ، به یافته های با ارزشی دست یافته اند که به انسان کمک می کند ، درکنار رفاه ظاهری و رشد امکانات زندگی، بتواند درگیری های ذهنی خود را حل کرده و در آرامش قرار گیرد. حتی جهت رشد ، خودشکوفایی و خوشبختی خود گامهای بلندی بر دارد.

یکی از موضوعات روانشناسی و مشاوره در این مسیر ، مهارت های زندگی است.

مهارتهای زندگی توانایی های هستند که به ما کمک می کنند تا در موقعیت های مختلف، عاقلانه و صحیح رفتار کنیم. به طوری که آرامش داشته باشیم، لذت ببریم و در عین حال با دیگران ارتباط سازگارانه و مفیدی را برقرار کنیم و بدون توسل به خشونت و یا خودخوری بتوانیم مسایل پیش آمده را حل نمائیم و ضمن کسب موفقیت در زندگی احساس شادمانی داشته باشیم.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

ضرورت و اهمیت پژوهش.... 4

فرضیه های پژوهش.... 5

فرضیه اصلی.. 5

مهارت حل تعارض در بین زنان شاغل و خانه دار متفاوت است. 5

فرضیه های فرعی.. 5

اهداف پژوهش.... 6

هدف کلی.. 6

اهداف فرعی.. 6

تعاریف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها 6

فصل دوم

مقدمه. 9

تعارض.... 11

تعارض و ماهیت آن : 11

روش های پیشگیری و مهار تعارض های شخصی.. 16

مقابله با عناصر عاطفی تعارض.... 20

روش رفع تعارض.... 20

آمادگی برای رویارویی.. 22

راه های قدیمی حلّ مناقشات... 22

زمینه‌های آشکار تعارض همسران. 24

زمینه‌های پنهان تعارض همسران. 26

سبک‌های شایع مدیریت تعارض.... 26

سبک‌های غیرمؤثر و مشکل‌ساز. 27

سبک مؤثر مدیریت تعارض.... 29

رعایت قواعد حل تعارض.... 33

مهارت حل مسئله. 34

الگوهای حل مسئله. 37

عوامل تاثیرگذار در حل مسأله اجتماعی.. 40

عوامل ژنتیکی.. 40

عاطفه. 41

خوش بینی- بدبینی.. 41

کمال گرایی.. 42

عوامل موثر و بافتی در حل مسأله. 43

بافت رشدی در گستره عمر و روابط آن با حل مسأله. 43

جنسیت و رابطه آن با حل مسأله. 44

مقدمه ای بر مهارت های زندگی.. 45

آموزش حل مسئله و تاثیر آن در سلامت روانی.. 45

فصل سوم

روش تحقیق.. 50

جامعه آماری.. 50

نمونه روش نمونه گیری.. 50

روش اجرا 51

ابزار تحقیق.. 51

روش تجزیه و تحلیل داده ها 51

یافته های توصیفی.. 53

یافته های استنباطی.. 59

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری.. 61

الف) محدودیتهای در دسترس پژوهشگر: 62

ب) محدودیتهای خارج از دسترس پژوهشگر. 62

پیشنهادات... 62

منابع.. 63

👇محصولات تصادفی👇

ادبیات نظری وپیشینه پژوهش بودجه اجرا وتصویب ان مبانی نظری رویکردهای معرفت شناسی و باورهای معرفت شناختی كـارآمـــوزی نظارت و اجرای ساختمانهای بتنی طرح توجیهی تولید انواع فلنج به روش فورج گزارش کارآموزی رشته مهندسی مواد و ریخته گری، در شرکت ذوب فلز زندیه