👈 فروشگاه فایل 👉

مدیریت122 بحران سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

مدیریت122 بحران سازمانی

مدیریت122 بحران سازمانی

مدیریت122 بحران سازمانی

چكیده

موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلف مطرح است. سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند. مقاله حاضر به بررسی انواع بحران در حوزه سازمان می پردازد. مدیران پیشرو تلاش می کنند تا با استفاده از یافته های مدیریت بحران سازمانی و تلفیق آن با دستاوردهای مدیریت استراتژیک و مدیریت سیستم های کنترل، از امواج خطرناک پیش بینی نشده، اجتناب كنند. مقاله در ابتدا تعریف بحران سازمانی را مطرح می‌سازد، سپس با بیان انواع طبقه بندی بحرانها، تعریف مدیریت بحران و ضرورت آن، بحث را به طرف مدل های مدیریت بحران و نهایتا یک چارچوب استراتژیک برای آن سوق می دهد و نتیجه گیری می‌كند.

مقدمه

نگرش سنتی به مدیریت بحران، براین باور بود كه مدیریت بحران یعنی فرو نشاندن آتش؛ به این معنی كه مدیران بحران در انتظار خراب شدن امور می‌نشینند و پس از بروز ویرانی، سعی می‌كنند تا ضرر ناشی از خرابیها را محدود سازند. ولی به تازگی نگرش به‌این واژه عوض شده است. براساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه‌ای از طرحها و برنامه‌های عملی برای مواجهه با تحولات احتمالی آینده در داخل سازمانها تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش‌بینی نشده را كسب كنند؛ بنابراین، مدیریت بحران بر ضرورت پیش‌بینی منظم و كسب آمادگی برای رویارویی با آن دسته از مسائل داخلی و خارجی تاكید دارد كه به طور جدی شهرت، سودآوری و یا حیات سازمان را تهدید می‌كنند. باید توجه داشت كه مدیریت بحران با مدیریت روابط عمومی متفاوت است. مدیر روابط عمومی برای خوب جلوه دادن سازمان تلاش می‌كند در حالی كه مدیر بحران سعی دارد تا در شرایط دشوار، سازمان را در موقعیت خوب نگه دارد. مدیریت بحران به منزله یك رشته علمی، به طور كلی در حوزه مدیریت استراتژیك قرار می‌گیرد و به‌طور خاص به مباحث كنترل استراتژیك مرتبط می‌شود (1).

 

فهرست مطالب

 

چكیده 4

مقدمه. 4

تعریف بحران سازمانی.. 5

انواع بحران.. 6

مدیریت بحران.. 8

ضرورت مدیریت بحران.. 11

مدلهای مدیریت بحران.. 12

نتیجه گیری.. 14

منابع و مواخذ. 15

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تحقیق کنترل علفهای هرز دیمزار پاورپوینت بررسی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های حسگر بی سیم گزارش کاراموزی بیمارستان امدادی ابهر پروپوزال عدالت و موارد اعتبار آن در فقه امامیه نگهداری و تعمیرات (نت)-مجموعه دوم