👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات

پرسشنامه مقیاس هوش هیجانی شات این مقیاس به وسیله شات1 و همکاران(1988) بر اساس مدل هوش هیجانی مایر و سالووی(1997) ساخته شده است ایم مقیاس دارای 33 سوال می‌باشد، سوالات این آزمون در روی یک مقیاس لیکرت 5 نقطه‌ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم تنظیم شده است که در نمره‌گذاری این آزمون به کاملاً موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نظری ندارم نمره

مقیاس هوش هیجانی شات

این مقیاس به وسیله شات[1] و همکاران(1988) بر اساس مدل هوش هیجانی مایر و سالووی(1997) ساخته شده است. ایم مقیاس دارای 33 سوال می‌باشد،

سوالات این آزمون  در روی یک مقیاس لیکرت 5 نقطه‌ای از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم تنظیم شده است.

که در نمره‌گذاری این آزمون به کاملاً موافقم نمره 5، موافقم نمره 4، نظری ندارم نمره 3، مخالفه نمره 2 و کاملاً مخالفم نمره­ی 1 داده می‌شود

و در سوالات با محتوای منفی یا معکوس نمره‌گذاری هم به صورت معکوس انجام می‌شود(کاملاً موافقم نمره 1 و کاملاً مخالفم نمره­ی 5).

کسب نمرات بیشتر در این آزمون، نشانگر موقعیت برتر قرد در مقیاس مورد نظر یا در کل آزمون می‌باشد. 

سوال‌های آزمون، سه مقوله توانایی‌های سازشی، شامل ادراک هیجان‌ها، تنظیم هیجانی و بهره‌وری هیجانی

در مقیاس 5 درجه‌ای لیکرت از نمره یک(کاملاً مخالفم) تا نمره 5 کاملاً موافق) می‌سنجد(اوستین[2] و همکاران، 2003).

پژوهش‌ها نشان داده‌اند که این مقیاس دارای اعتبار بالایی در بین نوجوانان است.

همسانی درونی سوال‌های آزمون بر حسب صریب آلفای کرونباخ از 84/0 تا 90/0 گزارش شده است.

ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس به فاصله‌ی دو هفته 78/0 محاسبه شده است(اوستین و همکاران، 2005).

این آزمون دارای 7 زیرمقیاس است که در جدول ذیل، زیر مقیاس‌ها همراه با سوالات مرتبط ذکر شده است. 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت امنیت ارتباط از راه دور ترجمه مقاله انتزاع ها ، معماری، مکانیزم ها، و میان افزاری برای کنترل شبکه ای مبانی نظری پایان نامه روانشناسی با موضوع CBT به شیوه داتلیو تحقیق وضعیت مطالبات بانكها گزارش کارآموزی عمران ساختمان اسكلت فلز با سقف كمپوزیت