👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان

ارتباط با ما

... دانلود ...

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان

پایان نامه روانشناسی بالینی بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان مقدمه روان شناسی رویکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها، روان شناسی شناختی است رویکرد شناختی بر نحوه ای که افراد از محیط خودشان آگاه می شوند نحوه ای که درک نموده و ارزیابی می کنند یاد می گیرند، فکر می کنند، تصمیم می گیرند و مسائل ر

 

پایان نامه  روانشناسی بالینی

 

بررسی رابطه بین باورهای غیر منطقی و میزان اضطراب در بین دانشجویان 

 

مقدمه

 

روان شناسی رویکردهای مختلفی دارد که یکی از آنها، روان شناسی شناختی   است رویکرد شناختی بر نحوه ای که افراد از محیط خودشان آگاه می شوند نحوه ای که درک نموده و ارزیابی می کنند. یاد می گیرند، فکر می کنند، تصمیم می گیرند  و مسائل را حل می کنند، تمرکز دارد این رویکرد بر روی فعالیتهای ذهنی هوشیار تمرکز دارد و در آن اعتقاد بر این است که تفکر یابد مفهوم وسیع تر شناخت نقش اساسی و مهمی را در چگونگی بروز رفتار آدمی ایفا می کند.  گر چه افراد متعددی به رویکردهای شناختی کمک کرده اند اما دو نفر دراین حوزه مشهورترند: آرون بک  و آلبرت الیس .

بک و الیس بر نقش فرایند تفکر آشفته در ایجاد رفتارهای ناسازگارانه تاکید دارند به عقیده بک، ویژگی فراگیر تعدادی از اختلال های روانی وجود  افکار خودکار  است عقاید بسیار محکمی که فرد حتی نمی داند آن ها به احساس های ناخشنودی و دلسردی منجر می شوند این افکار به صورت خود انگیخته پدیدار می شوند و نادیده گرفتن آن ها دشوار است افکار خودکار حاصل نگرش های کژ کار هستند یعنی قواعد یا ارزش های شخصی که افراد به آن ها اعتقاد دارند و در سازگاری مناسب اختلال ایجاد می کنند. (بک، راش ، شاو  و امری ، 1979).

الیس نیز یکی دیگر از روان شناسان شناخت گراست که پاره ای از مفاهیم نظریه های او در افکار و اندیشه های فلاسفه و متفکران قدیم ریشه دارد. (الیس، 1973) اگر منشا فلسفی نظریه الیس به برخی از فلاسفه رواقی به خصوص زنو ، سیسرو  و اپیکتتوس  بر می گردد. اپیکتتوس که در قرن 4 قبل از میلاد می زیست معتقد بود که انسان ها را اشیا برآشفته نمی کنند بلکه نگرشی که نسبت به امورپیدا می کنند آنها را آشفته می کند.

 

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه     2

بیان مسئله            5

اهمیت و ضرورت پژوهش    8

هدف کلی 10

اهداف جزئی         10

فرضیه های پژوهش            10

متغیرهای پژوهش  10

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها        11

باورهای غیر منطقی           11

فصل دوم :           13

پیشینه پژوهش       13

مقدمه     14

تاریخچه تحول فکری الیس    15

ماهیت انسان         16

مفاهیم بنیادی نظریه الیس     18

نظریه شخصیت     18

راهبردهایی برای کشف اعتقادهای غیر منطقی    28

تکنیک های درمانی            29

روان درمانی         30

فرایند درمان         31

فنون و روش های درمان       32

کاربرد درمان عقلانی – هیجانی          34

درمان عقلانی – هیجانی       34

نقایص درمان عقلانی –هیجانی           35

اضطراب 36

عملکرد سطح اضطراب       36

تعریف اضطراب   37

اضطراب طبیعی    39

مولفه های اضطراب           39

ویژگی های اضطراب          40

رابطه اضطراب و ترس       41

مشترکات اضطراب و ترس   42

تفاوت های اضطراب و ترس 42

همه گیر شناسی اضطراب     45

شیوهه ای بیان اضطراب      46

کارکردهای انطباقی اضطراب            48

سبب شناسی اضطراب         48

اضطراب اخلاقی   49

نظریه های رفتاری 52

نظریه های وجودی 52

نظریه های شناختی 53

نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی      53

نظریه های زیست شناختی    54

اختلالات اضطرابی            55

اختلال وحشت زدگی           56

ویژگی های اختلال وحشت زدگی        56

اگروفوبیا 57

فوبیها     57

فوبیهای خاص       57

فوبی اجتماعی       58

اختلال وسواس فکری - عملی 58

اختلال استرس پس از آسیب   59

اختلال حاد           59

علائم اضطراب     60

تحقیقات داخلی       62

تحقیقات خارجی     64

فصل سوم :          67

روش پژوهش        67

روش پژوهش        68

جامعه آماری         68

نمونه آماری         68

ابزار پژوهش        69

پرسشنامه اضطراب کتل       70

روش تجزیه و تحلیل داده ها   72

فصل چهارم :        73

تجزیه و تحلیل داده ها          73

بخش اول آمار توصیفی        74

بخش دوم آمار استنباطی       78

فصل پنجم :          81

بحث و نتیجه گیری 81

بحث و نتیجه گیری 82

محدودیت های پژوهش         83

پیشنهادات            84

منابع:     85

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت کتاب دستور زبان و ادبیات فارسی 2 تألیف حسن انوری و حسن احمدی گیوی کانسپت 20 موزه برتر دنیا طرح توجیهی ایجاد واحد تولید شبه قیر از زباله پایان نامه بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل گزارش کاراموزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر بخش امور پژوهشی