👈 فروشگاه فایل 👉

تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی

دانلود تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی

تجربیات مدون معاونت اجرایی جهت ارتقا رتبه شغلی

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

فهرست مطالب

چکیده.................................................................................................................2

   مقدمه ..............................................................................................................2

چالش ها:..............................................................................................................3

راهکار ها:...............................................................................................................4

((چالش های موجود در شرح وظایف مدارس راهکار ها)).......................................5

نظم و انضباط در مدرسه ..........................................................................................6

● راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع مسائل و مشکلات انضباطی در مدارس........11

قوانین و تعهدات دانش آموزان .................................................................................15

شرح وظایف معاون اجرایی مدارس.............................................................................16

تجربیات معاون اجرایی مدارس....................................................................................22

وظایف:...........................................................................................................................25

چگونه یك مدرسه زیبا داشته باشیم ............................................................................26

● چگونگی ایجاد فضای شاداب در مدارس......................................................................27

● شاداب سازی ظاهری در مدارس...................................................................................29

دوره‌های آموزشی برای معاونان اجرایی در دقیقه 90.......................................................30

پیشنهادات . ......................................................................................................................33

نتیجه گیری...................................................................................................................34

منابع...............................................................................................................................35

چکیده

سال های سال است متصدی امور دفتری پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی مدارس در هر نقطه  که باز می مانند در جهت پیشبرد  اهداف خودشان همیشه دنبال کسی هستند که  بتوانند خواسه های خودشان را به سر منزل مقصود برسانند لذا جهت این خواسته  چه کسی بهتر از دفتر دار مدرسه که بتوان هر چه راحت تر به او امرونهی کرد و تمام مسائل عقب افتاده را به جهت دفتری بودن به گردن آنان انداخت لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تئمل نمود

کلیدواژه

معاونت

اجرایی

مدرسه

وظایف

دانش آموز

 مقدمه

پست دفتری در مدارس چگونه پستی است که تمام خواسته ها برمی گردد .در شرح وظایف وقتی مینگریم می بینیم که یک متصدی امور دفتری باید با تمام کارکنان از رئیس مدرسه گرفته تا پایین ترین پست که در مدارس موجود است

 

باید همکاری کند . تا چند وقت پیش که نام معاون اجرائی در مدارس نامی نا آشنا بود پست دفتری جایگاهی نداشت و در هر مرحله که افزایشی اتفاق می افتاد دفتر داران جایگاهی نداشتند. باز خدابه این قشر توجه نمود و به گونه ایشد که لااقل بتواند به این قشر هم توجه شود.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شركت ها پرسشنامه مقیاس سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری (کارور و وایت، ۱۹۹۴) پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) نمونه دادخواست فسخ نکاح به جهت بیماری پیسی زوجه تحقیق اخلاق تجارت و سرمایه گذاری