👈 فروشگاه فایل 👉

تجربیات مدون،فلسفه و منطق موانع و مشكلات و راهكارها

ارتباط با ما

... دانلود ...

تجربیات مدون،فلسفه و منطق موانع و مشكلات و راهكارها

دانلود تجربیات مدون،فلسفه و منطق موانع و مشكلات و راهكارها

دانلود تجربیات مدون،فلسفه و منطق موانع و مشكلات و راهكارها

این مقاله با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد

فهرست مطالب

مقدمه                                                                                        2

چكیده                                                                                        3

بیان مسئله                                                                                   4

راهکارهایی برای پرورش توانایی اندیشیدن :                                           4

جایگاه مطالعه در فلسفه                                                                    5

متد یا روش تدریس                                                                         6

روش ها و فنون تدریس :                                                                  7

انواع روش های تدریس                                                                    8

فرآیند یاددهی _ یادگیری در فلسفه ومنطق                                              19

مشكلات و موانع  تدریس فلسفه و منطق                                                20

پیشنهادات و راهكارها                                                                     21

نتیجه گیری                                                                                  29

منابع                                                                                         31

 

 

مقدمه

آموزش مسئله ای بنیادی در فلسفه بوده است که از آغاز تا امروز نظر بسیاری از فلاسفه را به خود جلب کرده است  همچنین یکی از مهمترین ارکان هر جامعه ای بخش آموزش است که باید بیشترین حساسیت و دقت را در آن داشت،به واقع زیربنای کشور و آینده ی آن بدست  نوجوانانی است که امروز آموزش می بینند و فردا سکان جامعه را دست خواهند گرفت.

تمام کودکان باید برای رفع نیازهای جامعه با، سواد خود آماده باشند و این آمادگی باید به صورتی مفید و در سنین پایین فراهم آید. ضمنا باید بر تجربه کردن و دسترسی داشتن به امکانات و کمک های لازم تاکید شود تا آنها بتوانند در این زمینه، افرادی مفید باشند.

با قدری واقعنگری و توجه به امکانات عمومی موجود در دوره دبیرستان های ایران روش ها و راهکارهایی را می توان پیشنهاد کرد که تغییری اساسی در زمینه تدریس را منجر شود، متاسفانه روشهای غلط غربی دیکته شده در نظام آموزشی غیر بومی موجود به دانش آموزان لطمه زده است و باید با توجه به فرهنگ ایرانی و امکاناتی که در دسترس است برنامه ریزی کرد.

تحقیقاتی که در سطوح مختلف روش های تدریس انجام شده و می شود کم نیست، ولی هیچ کس به آنها توجه ندارد. حتی خود محققان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از نتایج به دست آمده کار تحقیقی خود در پایان نامه هایشان بهره ای نمی برند و هنگام تدریس به آنها توجهی ندارند؛و بیشتر از شیوه معلمان یا استادان خود پیروی می کنند و در نتیجه در روند تدریس کار به جایی نمی رسد و همان روشهای سنتی باقی می ماند.

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه مفهوم خویشتن یا خود پنداره– بک و استیرBSCT) 1978) تحقیق ماهیت انسان ازدیدگاه فروید کارآفرینی طرح خود اتکایی در مدارس شبانه روزی (پرورش قارچ) دانلود پاورپوینت مدیریت فشار روانی پایان نامه بررسی حجاب