👈 فروشگاه فایل 👉

دستگاه گردش خون

ارتباط با ما

... دانلود ...

دستگاه گردش خون

دانلود پاورپوینت دستگاه گردش خون

دانلود پاورپوینت  دستگاه گردش خون 

با تخصصی شدن سلول ها برای انجام كارهای ویژه ، زندگی مستقل برای آنها ناممكن می شود . مایعی كه سلول های تخصص یافته را در بر می گیرد و آنها را در انجام واكنش

های حیاتی سلولی ، یاری می رساند مایع بین سلولی است كه به آن ، مایع بین بافتی و مایع بافتی نیز گفته می شود.

زمانی كه این مایع درون رگ های لیمفاوی به جریان می افتد آن را لیمف می گویند.

به همه مایعاتی كه بیرون سلول ها هستند، مایع برون سلولی می گویند ، همچون مایع بین سلولی، پلاسمای خون ولیمف.

تركیب شیمیایی مایع بین سلولی و لیمف ، بسیار نزدیك به تركیب پلاسمای خون است ، بجز این كه پروتئین كمتری نسبت به پلاسمای خون دارند.

جابه جایی مواد بین خون و مایع بین سلولی ، با روش اسمز، انتشار و پالایش ( فیلترازسیون) انجام می شود. مایع بین سلولی و لیمف ، پلاكت و گلبول قرمز ندارند.

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تاثیر انتصابهای مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی كارورزی بانك صادرات پایان نامه بررسی ابعاد مولکولی و مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی Allium Hirtifolium تحقیق چارچوب طرح نهایی مقطع کارشناسی معماری پاورپوینت تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر کیفیت خدمات