👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه سیستم اطلاعات مدیریت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پروژه سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پروژه سیستم اطلاعات مدیریت

دانلود پروژه سیستم اطلاعات مدیریت با فرمت ورد قایل ویرایش همراه با نمودارها

 

فهرست مطالب

سیستم اطلاعات     3

سیستم های رسمی و غیر رسمی اطلاعات          4

سیستم اطلاعات کامپیوتری    4

سیستم های اطلاعات ، فناوری اطلاعات و کامپیوتر          5

داده ، اطلاعات و دانش        5

سیستم های مبتنی بر وب      5

طبقه بندی و سیر تکامل سیستم ها اطلاعات        6

طبقه بندی بر مبنای سطوح سازمانی    6

طبقه بندی بر مبنای نوع پشتیبانی        7

سیستم های پردازش تراکنش  8

ساختار کلی TPS    9

انواع TPS            12

سیستم گزارشات مدیریت      12

ساختار سیستم گزارشات مدیریت         13

انواع سیستم گزارشات مدیریت           13

سیستم اطلاعات مدیریت       14

سیستم پشتیبان تصمیم (Decision Support System)     15

ساختار DSS         16

امکانات DSS        18

ابزارهای نرم افزاری DSS    18

امکانات سخت افزاری DSS   18

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری هوشمند         18

سیستم تصمیم گیری گروهی  19

سیستم خبره          20

اجزاء سیستم خبره  21

دیگر سیستمهای هوشمند       29

سیستمهای مکانیزه اداری (OAS)        32

اتوماسیون اداری و کارکنان دانشی       47

سیستم کارکنان دانشی          50

سیستمهای پشتیبانی مدیران ارشد اجرایی           51

 

سیستم اطلاعات

یک سیستم اطلاعات به جمع آوری ،ذخیره ، تحلیل و انتشار اطلاعات برای یک هدف خاص می پردازد. یک سیستم اطلاعات مانند هر سیستم دیگری دارای ورودی (داده یا دستورالعمل ) و خروجی (گزارش ها یا محاسبات ) است . این سیستم ها با استفاده از فناوری هایی نظیر کامپیوتر شخصی ، ورودی ها را پردازش کرده و خروجی ها را به کاربران یا سایر سیستم ها ارسال می کنند .یک مکانیزم بازخورد نیز برای کنترل عملیات ، به سیستم پیوست می شود (شکل 1).همانند هر سیستم دیگری ، یک سیستم اطلاعات دارای افراد ، رویه ها و تسهیلات فیزیکی است که در یک محیط به فعالیت می پردازد. با این که اکثر سیستم های اطلاعاتی ، کامپیوتری شده اند ، الزامی برای این موضوع وجود ندارد.

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تاثیر ارتفاع بر فعالیت های ورزشی پاورپوینت کامل در مورد منابع انسانی کار تحقیقی نظریه های گرسنگی و تشنگی فصل دوم پایان نامه با موضوع تعارض والد - فرزند استیفاء