👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اخلاق تجارت و سرمایه گذاری

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اخلاق تجارت و سرمایه گذاری

دانلود تحقیق خرده نکته ها‌یی در باب اخلاق تجارت با بررسی سرمایه گذاری و اوراق قرضه

مطالب

خرده نکته ها یی در باب اخلاق تجارت

اخلاق در فعالیت های بازرگانی و اقتصادی

اثر مالیات بر روی تصمیمات سرمایه گذاری

مالیات بندی درآمدهای شخصی و شرکتی

سرمایه های خارج از شرکت

اوراق قرضه

ویژگیهای اوراق قرضه

*************************

خرده نکته هایی در باب اخلاق تجارت

اصل اخلاق کار تجاری، از آنجا که به سرمایه اندوزی بی پایان دعوت می کند، اصلی مستعد ویرانی مصالح جامعه است. زیرا بنا بر این اصل، اگر سرمایه با تولید کالایی تامین شود که برای جامعه مضر است اما ضرر آن به نحوی است که سرمایه دار قانونا با مشکلی مواجه نمی شود، تولید آن کار رواست. راه مناسب مقابله با این گونه سودجویی های مضر، دعوت به ترک کلی اصل اخلاق کار تجاری نیست. در فقه اسلامی، احتمالا ملهم از برخی احادیث، مستحب است که اگر کاسب قوت یک روز خود را به دست آورد مغازه ی خود را تعطیل کند (برای نمونه نگا: شرح لمعه، باب مکاسب)، چنین توصیه ای به گواه تاریخ تجارت اسلامی هیچ گاه حتی از سوی متدین ترین کاسبان عملی نشد و همین، گواه تاریخی خوبی است بر این مطلب که نفی اصل اخلاق کار تجاری میسر نیست. راه مناسب، اگر چنین راهی وجود داشته باشد، می تواند این باشد که محققانِ اخلاق تجارت بکوشند تا این نکته را موجه نمایند که در دراز مدت سود تاجر به این است که کالای او دارای کیفیت بوده و مفید به حال اجتماع باشد. به تعبیر دیگر بکوشند تا رعایت مصالح اجتماع را به همان سودگرایی تاجر گره بزنند.

...

اخلاق در فعالیت های بازرگانی و اقتصادی

در دنیای تجارت و بازرگانی حسب شرایط موجود رقابت وجود دارد و هر شرکت سعی دارد نسبت به رقبای خود وضعیت بهتری را احراز نماید. درگیر و دار فعالیت های تولیدی و بازرگانی تصمیمات مختلفی اتخاذ می شود و اقدامات گوناگونی صورت می گیرد ولی فعالان در این عرصه اهم از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همدیکر را تحت نطر دارند و کارها و فعالیت های خارج از قاعده و اصول شناخته شده را مذموم و غیرقابل قبول می دانند. در هر جامعه بر اساس شرایط همان جامعه دیدگاه های حاکم و استانداردهایی در خصوص رفتار درست و نادرست وجود دارد که از آن به اخلاق تعبیر می شود. همین معنی اخلاق به عنوان اخلاق بازرگانی و تجارت (Business Ethics) در فعالیت های بازرگانی و تولیدی حاکم است .

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق ذکر و آسیبها و آثار و راههای تقویت ذکر خدا مقاله مدل صف و اتاق انتظار مشتریان با سرویس دهی دروازه ای تصادفی پاورپوینت معماری حمام و توالت پرسشنامه مهارت های ارتباطی بارتون 1990 مقاله رضایت شغلی