👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

تحقیق تاثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل بر کاهش هزینه های مخابرات

بررسی تأثیر خصوصی سازی نگهداری شبکه کابل و هوائی مرکز تلفن شهید قندی میانه در کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیروی انسانی شرکت مخابرات استان

بیـان مسئلــه پژوهـش

در دهه‌های 1950 و 1960 کشورهای صنعتی با دخالت دولتها دوران با ثباتی توأم با رشد معقولی را طی کردند و دولتها با اجرای سیاستهای خرد و کلان اقتصادی به مؤفقیتهای نسبی دست یافتند . و بدنبال آن ، مؤفقیتهای مقطعی اقتصاد برنامه‌ای یا متمرکز کشورهای سوسیالیستی با مشارکت فعال دولت در اقتصاد بهایی داده نشود و منجر به متورم شدن اندازه دولتها و بخشهای دولتی گردید و این دخالتها بصورت ملی کردن صنایع مختلف و تشکیل شرکتهای دولتی عینیت پیدا کرد و به حضور و دخالت دولتها مشروعیت بیشتری بخشید .

پس از چندین دهه که روند فوق ادامه داشت و بعلت رشد جمعیت و ایجاد نیازهای متنوع و پیشرفت تکنولوژی دولتها با مشکلات و معضلاتی مانند کسری تراز پرداختها ، بروکراسی شدید ضعف سیستمهای مدیریتی ، ضعیف بودن سیستمهای ارزیابی و حسابسری ، ازدیاد کارکنان روبرو شدند . که در اوایل دهه 1980 سیاستهای خصوصی سازی (غیرملی کردن) بتدریج در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفت . دولتها برای رهایی از مشکلات مالی و معضلات اجتماعی از حالت دخالت به حالت ارشادی تغییر موضع داده و از فعالیتهای غیرضروری دست کشیده و بیشتر فعالیتهای غیر امنیتی و احساس را به بخش خصوصی واگذار کردند .

...

- نتـــایج

در بررسی مقایسه هزینه‌های پرسنلی مربوط به نگهداری شبکه کابل و هوایی مرکز تلفن شهید قندی میانه در دو حالت بخش خصوصی و دولتی به این نتیجه می‌رسیم که عمده هزینه‌های نگهداری شبکه کابل در شرایط تصدی شرکت مخابرات در هزینه‌های پرسنلی متمرکز شده ولی در بخش خصوصی بیشتر

هزینه‌ها در حق‌الزحمه پیمانکاران انباشته می‌گردد .

از مقایسه این هزینه‌ها که در جدول 4-1بخش دولتی و6-1بخش خصوصی که شامل هزینه‌های پرسنلی و غیرپرسنلی و حق‌الزحمه پیمانکاران و وسایط نقلیه می‌باشد .

...

👇محصولات تصادفی👇

مقاله رابطه دیسک کمر با ورزش طرح توجیهی نمایشگاه بین المللی در سبزوار پروژه کارآفرینی تولید سیم و کابل فشار قوی برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری پاورپوینت بیمارستان دوستدار مادر