👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

مقاله انتخاب انتصاب و تغییر مدیران

انتخاب،‌ انتصاب و تغییر مدیران

نگاهی اجمالی به موضوع :

انتخاب،‌انتصاب و تغییر مدیران

و تجارب کشورهای فرانسه، ژاپن، انگلیس ، آمریکا و کره جنوبی

پیش‌گفتار3

1) مقدمه:    4

2) وضعیت راهبردی نظام شایسته سالار    5

اهداف:    7

ویژگی‌های نظام شایسته سالاری مطلوب    8

روند مطلوب انتخاب و انتصاب مدیریت    12

ملزومات نظام انتخاب و انتصاب مدیران    13

فرایند شایسته سالاری    15

3) مدیران شایسته در نظام جمهوری اسلامی ایران    20

1- جایگاه مدیریت    20

2- ویژگی‌های شغلی و نقشهای مدیران    21

3- خصوصیات و ویژگی‌های فردی مدیران    25

4-توانایی‌های مدیران    30

5- مهارتهای مدیران    32

6- شایستگی‌های مدیریتی    32

7- جمع‌بندی    35

8- کشف متغیرهای انتخاب و پرورش مدیران درایران    36

4- مطالعات تطبیقی    41

شیوه استخدام و ارتقاء در فرانسه    41

شایسته سالاری در ژاپن    44

شیوه استخدام و ارتقاء در انگلیس    46

نظام استخدام  و ارتقا در آمریکا    55

نظام شایسته‌سالاری در کره جنوبی    58

5)جداول:    61

6)منابع:    75

پیشگفتار

در دهه‌های اخیر، مدیریت به عنوان یکی از مهمترین عناصر توسعه به شمار آمده و در ارزیابی و مقایسه کشورهای در حال توسعه، بررسی الگوها و شیوه‌های مدیریت نیز مورد توجه قرار گرفته است. تغییرات وسیعی که در نقش دولت‌ها به وقوع پیوسته، دولتها را عملاً با رویکردهای جدید روبرو ساخته که نتیجه قطعی آن تغییر موقعیت نسبی دولت‌ها بوده است.

...

4-4-نظام استخدام و ارتقا در آمریکا

    دولت فدرال آمریکا در زمان ریاست جمهوری جرج واشنگتن،‌اصل شایستگی و لیاقت را در زمینه استخدام دولتی ملحوظ می‌‌داشت ولی بیش از کفایت و کاردانی،‌قضاوت های شخصی عامل اصلی در استخدام افراد بود. نهضت ترقی خواهی که در اواخر قرن 19 در آمریکا شروع شد، ‌اعتقاد راسخ خود را در مورد کارآیی بیشتر سازمانها و ابداع راههای بهتر و روشهای علمی جهت انجام بهتر خدمت مطرح کرد. نخستین گام در ایجاد یک شالوده استخدامی بی طرف و بدور از جانبداری حزبی و سیاسی در سیستم فدرال،‌توسط کمیسیون استخدام کشوری آمریکا(C.S.C) در سال 1883 م برداشته شد.

...

با منابع معتبر

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه ابتکار و نوآوری شغلی جایگاه دموكراسی در ایران مقاله درمورد انواع كاج ها مقاله بررسی افت تحصیلی دانش آموزان پاورپوینت بودجه بندی سرمایه ای