👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی

فصل اول

کتابت معاملات در بین ملل قدیم و ایران

فصل دوم

قواعد عمومی راجع به متصدیان تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی (سردفتران و دفتر یاران)

فصل سوم

قواعد عمومی راجع به ماهیت و آثار اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

فصل چهارم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد قطعی اموال منقول  

فصل پنجم

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد رهنی و معاملات با حق استرداد  

فصل پنجم:

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد اجاره

فصل ششم:

قواعد اختصاصی راجع به تنظیم اسناد وکالت

رفرنس و منابع درون متنی: دارد

منابع پایانی: ندارد

بخشی از متن:

نخستین مواد قانونی نوشته شده در خصوص ثبت معاملات و اسناد مردم توسط میرزا حسین خان سپهسالار و به دستور ناصرالدین شاه قاجار صورت گرفت که کتابچه ای تهیه شد و با معاملات انجام شده بر طبق مواد قانونی آن رفتار می شد و به تبعیت از دول متدول آن زمان به اسناد تمبر زده و مهر می کردند تا ضمن اعتبار بخشیدن به اسناد از تقلب و تزویر نیز جلوگیری می شد.

پس از نوشتجات میرزا حسین خان سپهسالار قانون ثبت در 21 ثور 1290 شمسی (در 139 ماده) تصویب شد. قانون مزبور ثبت اسناد را اجباری ننمود، ولی پس از ثبت ورقه سندیت آن بین طرفین محرز بوده است.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق عوارض دیابت مقاله انسان کامل از نظر مولونا چگونگی شكل گیری كاراكتر «ژاكلین» در تئاتر «گاهی اوقات برای زنده ماندن باید مرد!» مقاله اختلال تیك گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور