👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق بیهوشی و بی حسی در زایمان

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق بیهوشی و بی حسی در زایمان

تحقیق بیهوشی و بی حسی در زایمان

بیهوشی و بی حسی در زایمان

فهرست:

1- شکل درد زایمانی     1

2- اثرات درد زایمان در تنفس مادر     1

3- اثرات نور و آندوکرین درد زایمان     2

4- اثرات قلبی عروقی درد زایمان     2

5- اثرات درد زایمان در جنین     3

6- هوشبرهای استنشاقی     4

7- علل سزارین و  موارد خاص آن

8-ناهنجاریهای جنینی     5

9- اثرات سزارین در مادر     7

10- اثرات سزارین روی جنین و نوزاد     7

11- انتخاب نوع بیهوشی برای سزارین     7

12- آنستزی رژیونال برای سزارین     8

13- مزایای آنستزی رژیونال در سزارین     9

14- بیهوشی عمومی برای سزارین     9

15- پیشگیری از آسپیراسیون ریوی     10

16- تجویز اکسیژن قبل از اینداکشن بیهوشی     11

17- اینداکشن بیهوشی     12

18- نگهداری بیهوشی     12

19- اثرات بیهوشی عمومی بر نوزاد     14

20- جراحی الکتیو     15

21- جراحی ضروری ‎(Urgency)    16

22- جراحی اضطراری ‎(Emergency)    16

منابع:

یک بیهوشی عمومی زمانی انتخاب می‎شود که بیمار تمایل به آنستزی رژیونال ندارد، بریا انجام تکنیکهای رژیونال کونترااندیکاسیون طبی وجود دارد یا به علت اورژانس بودن جراحی فرصت کافی وجود نداشته باشد. مزایای بیهوشی عمومی، اینداکشن سریعتر، هیپونانسیون و ناپایداری قلبی ‎- عروقی کمتر و کنترل بهتر راه هوایی و تنفس بیمار می‎باشند.

...

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق کلی در مورد گل رز تحقیق بازی کودکان پاورپوینت انرژی های سالم پایان نامه جوان تجربیات مدون،فلسفه و منطق موانع و مشكلات و راهكارها