👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق اصول و مبانی مشاركت‌های مردمی و زمانهای حمایتی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق اصول و مبانی مشاركت‌های مردمی و زمانهای حمایتی

اصول و مبانی مشاركت‌های مردمی و زمانهای حمایتی 35 ص

اصول و مبانی مشاركت‌های مردمی و زمانهای حمایتی 35 ص

چكیده                                   

مقدمه                                   

بیان مساله                              

اهمیت و ضرورت تحقیق                     

اهداف تحقیق                             

تاریخچه مشاركتی در ایران وجهان          

تعاریف و مفاهیم مشاركت                  

مفاهیم مرتبط با نهاد مشاركتی            

مبانی مشاركت                            

گونه شناسی مشاركت                       

پیش نیازهای مشاركت                      

جایگاه مشاركتهای مردمی در كمیته امداد امام (ره ) 

مشاركت مردم در كمیته امداد امام (ره )   

نظام جامع مشاركت مردمی در امداد امام (ره )   

پیشنهادات                               

منابع و ماخذ                            

 چكیده

كمیته امداد امام (ره) یك نهاد غیر دولتی است. هر چند سازمانهای غیر دولتی شریكی كارآمدبرای نهادهای دولتی محسوب می شوند و بخش قابل ملاحظه ای از مسئولیت‌های توسعه را بردوش می كشند مع الوصف همانگونه كه از نام آنها پیداست، وابسته به دولت نیستند و قدرت خود را عمدتا از گروههای مختلف مردمی كسب می كنند بر این اساس جلب مشاركت پایدار ومستمرمردمی، عنصر اساسی در موفقیت این سازمانها تلقی می گردد.

بطوری كه می توان گفت توانمندی نهادهای غیر دولتی به میزان زیادی در بسیج مردم و نهادینه كردن مشاركت در پیكره سازمان وارباب رجوعهای آن تجلی می یابد سازمانهای غیر دولتی نه تنها در مرحله استقرار و شكل گیری، بلكه در تداوم فعالیتها و توسعه ساختی – كاركردی به شدت نیازمند همكاری گروههای مختلف مردمی هستند. در حال حاضر بخش قابل ملاحظه ای از فعالیت‌های كمیته امداد امام (ره) متكی به مشاركت مردمی است. استفاده از 90هزار نیروی داوطلب مردمی و جمع آوری كمك‌های مردمی در سطح وسیع از مهم ترین مصادیق مردمی بودن و مشاركت پذیری این نهاد است. به همین دلیل باید متناسب با شرایط حاكم بر جامعه نسبت به تدوین الگوهای مختلف اقدام نماید. در حال حاضر امداد امام (ره) با استفاده از روش‌های مختلف از مشاركت مردمی استفاده می كند، اما آمار و ارقام نشان می دهد كه به لحاظ مادی این مشاركت ها متناسب با نرخ تورم رشد نداشته است، به همین دلیل ضرورت بازنگری در روش ها و الگوها بیش از پیش احساس می شود. در مطالعه حاضر ضمن بیان اهمیت و ضرورت جلب مشاركت مردم در كمیته امداد امام، نظارت مشاركت جامع در امداد طراحی و تبیین شده است. این نظام به طور خلاصه از سه عنصر مشاركت عمومی، مشاركت نهادهای دولتی و مشاركت نهادهای غیردولتی تشكیل شده است كه همواره تحت تاثیر عوامل پیرامونی قرار دارد.

مقدمه

مشاركت اساس زندگی اجتماعی و جامعه بشری است. این مفهوم از دو قرن پیش نخست وارد نظام‌های سیاسی و سپس قلمرو صنعت، بازرگانی و اقتصاد گردید، اما در دهه اخیر به شدت مورد توجه متخصصان توسعه و سیاست مداران قرار گرفته است. فلسفه اصلی مشاركت، استفاده از فكر و نظر دیگران در تصمیم گیری هاست، زیرا مسائل زندگی اجتماعی به قدری پیچیده و دارای جوانب گسترده ای است، كه تعداد معدودی از افراد كه در راس جامعه قرار دارند ویا معدودی از نخبگان جامعه قادر به حل آنها و تشخیص راه صواب نیستند، بلكه نیازمند رایزنی عمومی و تبادل نظر با دیگران هستند.

امروزه موضوع مشاركت مورد توجه و علاقه بسیاری از سازمان‌های ملی، منطقه ای و بین المللی (دولتی و غیردولتی) است. اعتقاد بر این است كه اساسا توسعه بدون مشاركت آحاد مردم عملی نخواهد بود. به همین دلیل میزان مشاركت مردم در تصمیم گیریها یك معیار اساسی در توسعه جامعه و دموكراسی حاكم بر هر كشور است با این نگرش مشاركت هم هدف است هم وسیله. وسیله است زیرا بسیاری از اهداف جامعه در سایه مشاركت مردمی تحقق می یابد. هدف اصلی را مشاركت به خودی خود باعث آگاهی اقشار مختلف جامعه شده و راه را برای توسعه هموار می سازد. در صورت تحقق مشاركت جامعه، مقاومت مردم در برابر دگرگونی و نوسازی كم می شود. مشاركت زمینه ساز رفاه اجتماعی و شكوفایی فكر و اندیشه می شود.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت تعیین قیمت در بازاریابی پرسشنامه دلزدگی زناشویی (CBM) پاینز (1996) مقاله اهمیت جنگهای سیاسی و اقتصادی پایان نامه صندلی چرخدار الكتریكی گزارش كارآموزی احداث واحد ساختمانی