👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ی ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ی ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی

پرسشنامه ی ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی

پرسشنامه ی ارزیابی مکانیزم های یادگیری سازمانی

یادگیری سازمانی، نوعی شایستگی است که همه ی سازمان ها باید در محیط های رقابتی و متغیر امروزی،آن را توسعه دهند. هدف از این پرسشنامه، بررسی زمینه هایی است که در آن یادگیری سازمانی رخ می دهد. این زمینه شامل ساختارها و فرایندهای سازمانی است که فرصت های یادگیری را ایجاد می کند یا بهبود می دهند.مجموع این زمینه ها،مکانیزم های یادگیری سازمانی نامیده می شود که در برگیرنده ی جنبه های فرهنگی و ساختاری سازمان است و توسعه، بهبود، یا نوگرایی سازمان یادگیرنده را تسهیل می کند.بدون این مکانیزم ها سازمان یادگیرنده ایجاد نمی شود.

 

جنبه های فرهنگی شامل مجموعه ای از ارزش های مشترک، باورهای هنجاری،گرایش ها، نقش ها،مفروضات و رفتارهایی است که یادگیری واقعی را میسر می سازند. اما جنبه های ساختاری مکانیزم های یادگیری سلزمانی شامل طراحی های ساختاری و رویه های نهادینه شده است که سازمان ها را قادر می نمایند تا به طور نظام مند به جمع آوری، تحلیل، ذخیره، توزیع و به کارگیری اطلاعات درباره ی اثربخشی سازمانی بپردازند.

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :         65

تعداد مولفه :            4 مقیاس و 12 زیر مقیاس 

روایی و پایایی :     ندارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    ندارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    5    صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق نماتد مرکبات ترجمه کانال های یونی به عنوان هدف برای درمان سرطان تحقیق روش اجرا و متره نمای سنگ خشک مقاله بررسی كاربرد كدینگ در مخابرات پایان نامه نقش سیال حفاری در کاهش هزینه ها