👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه جایگزین چربی - یک بررسی

3506 کلمه رشته های کشاورزی صنایع غذایی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا 5000 تومان میب

نمونه ترجمه

چکیده

کاهش چربی در رژیم غذایی هدف اصلی رژیم غذایی برای بسیاری از مصرف کنندگان است. جایگزین چربی ترکیبات گنجانیده شده به محصولات غذایی با ارائه برخی از ویژگی­های چربی هستند. روند در مصرف چربی در رژیم غذایی، طبقه­بندی شده توسط منبع تغذیه، چگالی انرژی، برنامه خاص و خواص کاربردی جایگزین­های چربی را مرور خواهیم کرد. برنامه خاص و اثرات بالقوه روی وضعیت سلامت جایگزین­های چربی نیز بررسی خواهد شد.

کلمات کلیدی: جایگزین­های چربی، ذخیره های چربی، شبه  چربی، کم چرب

Abstract

Reducing dietary fat is the primary dietary goal for many consumers. Fat replacers are compounds incorporated into food products to provide them with some qualities of fat. Trends in dietary fat intake, classification by nutrient source, energy density, specific application and functional properties of fat replacers will be reviewed. Specific application and potential effects on health status of fat substitutes also will be reviewed.

Keywords: fat replacers, fat substitutes, fat mimetics, low fat

👇محصولات تصادفی👇

پروژه مدیریت ‌تحول و آینده آن مقاله آشنایی با ماشینهای سنكرون مقاله گندم گزارش کارآموزی تدریس در مقطع ابتدایی ( دانش آموزان کم توان ذهنی ) پاسخنامه تشریحی سوالات مدیریت رفتارسازمانی پیشرفته مدیریت بازرگانی در آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر سال 91) + منبع طرح سوال