👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه حداکثر دید- یک راه برای افزایش فراوانی استناد

ارتباط با ما

... دانلود ...

ترجمه حداکثر دید- یک راه برای افزایش فراوانی استناد

1236 کلمه رشته های مدیریت کشاورزی صنایع علوم اجتماعی ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست و تعداد صفحات بر اساس آن نوشته شده است قیمت این ترجمه در بازار به ازا هر صفحه 3000 تا

نمونه ترجمه

چکیده

تعداد استناد، بیش از 30٪ سهم را در سیستم رتبه­بندی دانشگاه­های جهان در آموزش عالی تایمز (THE) را در بر می­گیرد. بنابراین، بسیاری از محققان به دنبال برخی از تکنیک­های مفید برای افزایش ثبت استنادشان هستند. نادر در حال توسعه یک ماژول برای افزایش قابلیت دید پژوهش است که به طور مستقیم تعداد استناد را تحت تاثیر قرار می­دهد. این مقاله تنها برخی از نکات کلیدی ماژول برای بهبود تعداد استناد را گزارش می­دهد.

Abstract

The number of citations has over 30% share in Times Higher Education (THE) world university ranking system. Therefore, most of the researchers are looking for some helpful techniques to increase their citation record. Nader is developing a module for increasing the visibility of the research which directly influences the number of citations. This article reports just some of the key points of the module for improving the citation counts.

👇محصولات تصادفی👇

مبانی نظری آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن مقاله دکتر مصطفی چمران مقاله شرح و توصیف انواع ابرها مقاله سلول های خورشیدی و لزوم استفاده از آن ها پایان نامه مدلی برای خلق ارزش و تخصیص ارزش از طریق شراكت‌های استراتژیک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بیمه و بانک)