👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شركت ها

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شركت ها

پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شركت ها

پرسشنامه ارزیابی بهره وری در شركت ها

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :      

تعداد مولفه :    

روایی و پایایی :     دارد 

نحوه نمره گذاری :   دارد 

منبع :    دارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :        صفحه 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :    133

تعداد مولفه :   9

روایی و پایایی :    ندارد 

نحوه نمره گذاری :   ندارد 

منبع :    ندارد    

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :    14    صفحه 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت مفاهیم و اصول برنامه ریزی استراتژیک (فصل اول کتاب مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک در عمل تألیف سرمد سعیدی) سمینار افزاره های میكروفلوئیدیك، جريان سيال كانال ها شیوع سراسری نئو سوپرای کانیوم پروژه کارآفرینی شرکت فراز عمران شرق پرسشنامه مهارتهای بین فردی