👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978

پرسشنامه مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978

پرسشنامه  مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

مقیاس نگرش های ناكارآمد (DAS-26  ):این ابزار،مقیاس ی خودگزارشی است كه برای سنجش نگرش ها،طرحواره هاوعقایدمنفی توسط وایزمن وبك(1978)فراهم شده است

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :   26

تعداد مولفه :    ندارد

روایی و پایایی :  دارد 

نحوه نمره گذاری :ندارد

منبع :   دارد

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :     4  صفحه 

 

 

 

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت بررسی طراحی و مدیریت مراکز داده پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (1968) گزارش کارورزی بررسی مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای كارخانه شوگا مقاله همسر آزاری پایان نامه بررسی مردم شناسی سیر تحولی ازدواج از دوره قاجاریه تا ایران فعلی ازدیدگاه اجتماعی