👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005

پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI) 2005

 

   

توضیح :

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :

تعداد مولفه :  

روایی و پایایی :  

نحوه نمره گذاری :

منبع :

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :

 

   توضیح :

   پرسشنامه ترس از تصویر بدن لیتلتون (BICI  )

  این پرسشنامه در سال ۲۰۰۵ توسط لیتلتون و همکاران طراحی شد

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) :

تعداد گویه ها :   19

تعداد مولفه :   ندارد

روایی و پایایی :   دارد 

نحوه نمره گذاری : ندارد 

منبع : دارد 

نوع فایل : ورد word  وقابل ویرایش

تعداد صفحات :  3

 

 

👇محصولات تصادفی👇

مقاله روشهای یاددهی و یادگیری و نظریه های آن مبانی نظری و پیشینه پژوهش مدیریت تعارض در سازمان طرح بهینه مورد نظر سازه های فضا كار با رفتار غیر خطی با استفاده از الگوریتم تكاملی پروژه بررسی کارآفرینی در ایران پایان نامه جرم (معماری به منظور پیشگیری از وقوع جرم)