👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985)

دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مک کری و کاستا (1985) - مقیاس سنجش صفات پنج گانه شخصيتي

لیست عناوین و مطالب موجود در فایل پرسشنامه داانلودی

سوالات

توصیف آزمون

شرایط آزمودنی ها

نحوه تکمیل پاسخنامه

نمره گذاری

اعتبار و روایی آزمون NEO

منبع

پاسخنامه

پرسشنامه سنجش صفات پنج گانه شخصیتی (NEO)

پرسشنامه NEO یکی از جدیدترین پرسشنامه های مربوط به ارزیابی ساخت شخصیت بر اساس دیدگاه تحلیل عاملی است . این آزمون به لحاظ انعکاس 5 عامل اصلی امروزه به عنوان یک مدل فراگیر بر اساس تحلیل عوامل محسوب می شود و گستردگی کاربرد آن در ارزیابی شخصیت افراد سالم و نیز در امور بالینی می تواند یکی از مناسب ترین ابزار ارزیابی شخصیت باشد . این آزمون به دلیل بررسی هایِ گوناگون در گروه های سنی و در فرهنگ های مختلف روی آن صورت گرفته است می تواند یکی از جامع ترین آزمون ها در زمینه ارزیابی شخصیت باشد این آزمون موضوع تحقیقات طی 15 سال گذشته بر روی نمونه های بالینی و بزرگسالان سالم بوده است . از این رو سودمندی آن هم در جریانات بالینی و هم در جریانات تحقیقی ارزیابی شده است . پرسشنامه شخصیتی NEOPI-R جانشین تست NEO است که در سال 1985 توسط مک کری و کاستا تهیه شده بود .این پرسشنامه 5 عامل اصلی شخصیت و 6 خصوصیت در هر عامل یا به عبارتی 30 خصوصیت را اندازه می گیرد .

پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی

این پرسشنامه دارای 60 سوال می باشد و پاسخ های آن بر اساس مقیاس لیکرتی کاملأ مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملأ موافقم می باشد

این تست قابل اجرا بر روی افراد به هنجار است .افرادی که مبتلا به اختلالاتی چون حالات روان پریشی و زوال عقل هستند، به گونه ای که این حالات توانایی آن ها را در تکمیل فرم گزارش شخصی تحت تأثیر قرار می دهد نباید پرسشنامه را تکمیل نمایند . سؤالات این پرسشنامه را هر فردی با داشتن حداقل سواد در حد تحصیلات بالاتر از دوره ابتدایی- می تواند پاسخ دهد .

در این پرسشنامه ویژگیهای شخصیت انتظار بر این است که به تمام سؤالات پاسخ داده شود ، در بررسی پاسخنامه اگر سؤال یا سؤالاتی بی پاسخ مشاهده شود آزمودنی تشویق می شود که سؤالات مذکور را تکمیل نماید . در مواردی که آزمودنی نتواند تصمیم بگیرد که چه پاسخی به سؤال خاصی بدهد یا معنی یک سوال برای وی مشخص نباشد می تواند در چنین مواردی از پاسخ خنثی استفاده کند .

👇محصولات تصادفی👇

پروژه راديكال زير مدول ها، خواص زیرمدول های اول و خواص رادیكالها مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان مبانی نظری سرمایه رابطه­ ای پاورپوینت مبانی نظری و مفاهیم كارآفرینی، تدوین طرح كسب و كار پروژه بررسی مهارت‌های شخصی در كسب و كار خانگی