👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

ارتباط با ما

... دانلود ...

مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

مقاله اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا

فهرست مطالب :

عنوان :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه:

تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی    ................................................................................ 1

سیستم کامپیوتری رهیابی ماشین آلات راهسازی .................................................... 5

مزایای کاربرد CAES ................................................................................................. 10

اقدامات صورت گرفته جهت ایمنی راه در آمریکا........................................................ 11

حفاظهای ایمنی کنار جاده............................................................................................ 22

اقدامات کم هزینه مهندسی و تشدید قوانین در ارتقاء سطح ایمنی جاده ها .......... 29

استفاده از الیاف در آسفالت........................................................................................ 35

ترکها در آسفالت ........................................................................................................... 36

مواد افزودنی و تأثیر آن در آسفالت .......................................................................... 38

آسفالت الیافی................................................................................................................ 39

الیاف فولادی ................................................................................................................. 41

مقاومت های آسفالت..................................................................................................... 45

روکش آسفالت خیابانها................................................................................................ 49

منابع   54

- مقدمه

ادارات راه وترابری با بهره گیری از نرم افزارهای جدید قادر خواهند بود تا با خطر بروز تصادف در حاشیه راهها به مقابله پرداخته واز نتایج وآثار منفی آن بكاهند.

در آمریكا هر ساله بیش از شانزده هزار نفر به دلیل تصادفات خودرو در حاشیه یا كناره های راه كشته ویك میلیون نفر نیز زخمی می شوند. این نوع تصادفات معمولا" زمانی اتفاق می افتد كه خودرو ها از راه اصلی خارج وبه سمت شانه ی جاده یا دور تر منحرف وبا مانع طبیعی یا موانع ساخت انسان مانند چراغ برق،  دیواره های پل،  ترانشه های خاكی،  گاردریل ها،  خودرو های پارك شده یا درختها برخورد می كنند.در سالهای اخیر تصادفات خودرو در حاشیه یا كناره های راه در آمریكا روند فزاینده ای داشته و33 درصد از كل تصادفات در سال 1995 میلادی و38درصد در سال 2000 میلادی را به خود اختصاص داده است.

بر اساس طرح راهبردی ملی سال 1998در اداره راههای فدرال آمریكا كه به اختصار FHWA نامیده می شود سالیانه هزینه ای بالغ بر 80 میلیارد دلار به دلیل بروز تصادفات حاشیه راهها (به دلیل انحراف خودرو از راه اصلی) به جامعه آمریكا  تحمیل میشود .این مبلغ سه برابر میزان پولی است كه توسط مؤسسات ذیربط وابسته به دولتهای محلی ،  ایالتی و فدرال سالیانه برای ترمیم ونگهداری راههای كشور هزینه می شود.

به گفته مسؤلان"برنامه ملی كمك به تحقیقات راه"كه به اختصار NCHRP نام دارد هزینه های ناشی از حوادث حاشیه راهها برای خرید 350 گالن بنزین برای هر یك از خودروهای شماره كذاری شده در ایالات متحده كافی است. اداره راههای فدرال آمریكا در راستای دستیابی به یكی از اهداف راهبردی وبسیر مهم خود، كاهش 10 درصدی تصادفات در حاشیه راهها را تا سال 2007 میلادی مد نظر قرار داده است.رویكرد مقابله با حوادث ناشی از خودرو به دلیل ماهیت این گونه از حوادث، تصادفات درون راهها را نیز در بر می گیرد.در نتیجه برای پرداختن به هر دو مورد میتوان از رویكردی مشابه استفاده كرد.این سازمان برای دستیابی به این هدف، فعالیتهای پژوهشی ، تعریف راهبردهای مناسب ، اجرای راهبردهای تعریف شده وهماهنگی با دیگر سازمانها را در دستو كار خود قرار داده است.

تعاریف و مفاهیم فنی راهسازی

ه نوعی آسفالت حفاظتی با ضخامت كم اطلاق می گردد كه به منظور بهبود راهآسفالته(اعم از آسفالت گرم یا آسفالت سطحی یا انواع دیگر آسفالت) و نیز غیر قابلنفوذ نمودن آن در مقابل نزولات جوی نظیر برف و باران و غیره بكار برده می شود. سیككت شامل پخش یك لایه قیر مخلوط با امولسیون قیر توأم با مصالح و با بدون پخش مصالحباشد.

پریمكت :

اندود نفوذی به منظور آماده نمودن سطح راه شنی جهت بخش قشر آسفالت آنجام می گرددقیر پریمكت كه در سطح راه شنی پخش می گردد در داخل خلل و فرج آن نفوذ نموده و علاوهبر تحكیم سطح راه شنی سبب تسهیل چسبندگی قشر آسفالت به بدنه راه می گردد.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت استخراج روغن خوراکی از سبوس برنج و کاربردهای آن مقاله مدیریت تفکر - رازهای موفقیت پایان نامه بررسی عوامل بزهکاری زنان پاورپوینت مراقبت از کودک سالم آموزش نرم افزار کامسول